101 Trappen Christiansø [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320271, 15.186790
MapCode:

Allinge Røgeri
Sverigesvej 5
3770 Allinge
Tlf.:+4556488011
Position:55.280708, 14.799240
MapCode:

Almindingen Arboretet Forstbotanisk have (1935 af skovfoged Valdemar Sejer¤renoveret 1985)
Kongemindevej
3720 Aaekirkeby
Position:55.119999, 14.878020
MapCode:

Almindingen Bastemose Fugletårn
Segenvej
3720 Aaekirkeby
Position:55.127441, 14.942880
MapCode:

Almindingen Bastemose Gangbro
Segenvej
3720 Aaekirkeby
Position:55.127159, 14.944630
MapCode:

Almindingen Bisonokserne ved Svinemose [hold 100 meters afstand]
Prinsgemalens Vej
3720 Aaekirkeby
Position:55.113022, 14.939770
MapCode:

Almindingen Christianshøj Trinbræt (1916 træpavillon (Kay Fisker og Aage Rafn)¤ophørt 1952)
Almindingsvej 40
3720 Aaekirkeby
Position:55.123699, 14.912450
MapCode:

Almindingen Christianshøj Trinbræt Udstilling om togdrift og
Almindingsvej 40
3720 Aaekirkeby
Position:55.123711, 14.912470
MapCode:

Almindingen Dronningestenen Udsigtspunkt
Krakvejen
3720 Aaekirkeby
Position:55.105549, 14.893400
MapCode:

Almindingen Ekkodalen Gedebæksfaldet (vandfald/højde 22,5m)
Ekkodalsvejen
3720 Aaekirkeby
Position:55.105980, 14.895290
MapCode:

Almindingen Ekkodalen H.C. Ørsteds Kilde (vandtemperatur 7°~9° året rundt)
Ekkodalsvejen
3720 Aaekirkeby
Position:55.110500, 14.904780
MapCode:

Almindingen Ekkodalen sprækkedal (længde 12km¤bredde 70m¤højde op til 20m lodrette klippevægge, kaldet styrtebakkerne)
Ekkodalsvejen
3720 Aaekirkeby
Position:55.110630, 14.905090
MapCode:

Almindingen Fuglsangsrenden Klippesti
Krakvejen
3720 Aaekirkeby
Position:55.105999, 14.895390
MapCode:

Almindingen Gamleborg Borgruin (750 vikingetid¤forladt middelalder 1150/længde 264m¤bredde 110m)
Ekkodalsvejen
3720 Aaekirkeby
Position:55.113281, 14.905940
MapCode:

Almindingen Hareløkkerne Naturlegeplads
Segenvej 58
3720 Aaekirkeby
Position:55.113121, 14.873900
MapCode:

Almindingen Koldekilde Helligkilde (vandtemperatur 7°-9° året rundt)
Kongemindevej
3720 Aaekirkeby
Position:55.124222, 14.909800
MapCode:

Almindingen Kyllingemoderen Dansepavillon (1929 Almindingspavillonen (Ove Petersen)/restaureret 1981)
Segenvej 50
3720 Aaekirkeby
Position:55.121761, 14.906460
MapCode:

Almindingen Lilleborg Borgruin (Borg/Voldsted (Middelalder (1190~1259)))
Segenvej
3720 Aaekirkeby
Position:55.118969, 14.897610
MapCode:

Almindingen Mindesmærke over skovrider Hans Rømer For genskabelsen af skoven 1800~1836 (rejst 1893)
Almindingsvej 40
3720 Aaekirkeby
Position:55.117962, 14.906200
MapCode:

Almindingen Rokkesten Vandreblok (Bornholmsk Gnejs (længde 3,8m¤bredde 1,6m¤højde 1,6m)/16t)
Rokkestensvejen
3720 Aaekirkeby
Position:55.126339, 14.894610
MapCode:

Almindingen Rytterknægten (162m.o.h./med tårn 172m.o.h.)
Kongemindevej
3720 Aaekirkeby
Position:55.111698, 14.889340
MapCode:

Almindingen Rytterknægten Kongemindet udsigtstårn 10m (1856 (Gottlieb Bindesbøll)¤forhøjet 10m (1899 (Thorvald Bindesbøll))
Kongemindevej
3720 Aaekirkeby
Position:55.111710, 14.889260
MapCode:

Almindingen Røsegravfeltet (63 gravrøser (Oldtid (-1700~375)))
Grønnegade
3720 Aaekirkeby
Position:55.113121, 14.873900
MapCode:

Almindingen Udkæret Vestermarie Fuglelokalitet fugletårn
Gulbakkevejen
3720 Aaekirkeby
Position:55.101151, 14.867320
MapCode:

Amtmandsboligen Rønne Storegade 36 For- og sidehuse (1700 bindingsværk¤ombygget 1825 for købmand Hans H. Siemsen¤amtmandsbolig 1840¤ombygget 1999¤ophørt 2005)
Storegade 36
3700 Rønne
Position:55.102051, 14.695920
MapCode:

Amtmandsboligen Rønne Storegade 36 Stald (1875 bindingsværk)
Storegade 36
3700 Rønne
Position:55.102051, 14.696470
MapCode:

Amtmandsgården Nexø Købmagergade 33 (1803 bindingsværk for by- og herredsfoged Christian Jespersen¤amtmandsfunktion 1809~1837¤konsultation 1903~1953 for læge C.U. Boesen/restaureret 1980)
Købmagergade 33
3730 Nexø
Position:55.059521, 15.133020
MapCode:

Amtsforvaltergården Rønne Munch Petersens Vej 9 (1635 Rosengård¤brandgenopført 1848 (Ferdinand Thielemann)¤ombygget 1938 (Ove Funch Espersen))
Munch Petersens Vej 9
3700 Rønne
Position:55.100010, 14.694400
MapCode:

Ankermyre Sæne
Slotslyngvej
3770 Allinge
Position:55.269810, 14.768190
MapCode:

Arnager Bymiljø
Redningsvejen
3700 Rønne
Position:55.052929, 14.779570
MapCode:

Arnager Røgeri
Arnagervej 4
3700 Rønne
Tlf.:+4556972200
Position:55.056881, 14.779310
MapCode:

Badebroen på Frederiksø [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.321220, 15.183450
MapCode:

Bakkarøgeriet Pedersker
Østre Sømarksvej 29
3720 Aaekirkeby
Tlf.:+4550937809
Position:55.000870, 14.990350
MapCode:

Bakkemøllen Nexø (1871 (vindmølle/gallerihollænder)¤ophørt 1970¤bolig 1984/nye vinger 1940/restaureret 1940)
Højbovej 4B
3730 Nexø
Position:55.069401, 15.132660
MapCode:

Baltic Sea Glass Melsted Glaspusteri
Melstedvej 47
3760 Gudhjem
Tlf.:+4556485641
Position:55.189339, 14.997710
MapCode:

Bavnehøj Ibsker (Rundhøj (Oldtid (-250000~1066))/højde 3,5m¤længde 26m¤bredde 24m)
Højevejen
3740 Svaneke
Position:55.127789, 15.113250
MapCode:

Bavnehøj Ibsker Udsigtspunkt
Højevejen
3740 Svaneke
Position:55.127811, 15.113250
MapCode:

Beboelseshus Rønne Laksegade 5 (1830 bindingsværk¤facade og gavl grundmuret 1853¤ombygget 1980)
Laksegade 5
3700 Rønne
Position:55.103569, 14.697300
MapCode:

Beboelseshus Svaneke Borgergade 11 (1861 for skomager Hans Pedersen¤ombygget 1970)
Borgergade 11
3740 Svaneke
Position:55.136940, 15.139910
MapCode:

Beboelseshus Aakirkeby Storegade 15 (1856 St. Jørgens Hospital¤ombygget 1990)
Storegade 15
3720 Aaekirkeby
Position:55.070210, 14.919420
MapCode:

Bechs Mølle Svaneke (1629 (vindmølle/stubmølle)¤flyttet på grunden 1866¤ophørt 1928¤Foreningen Bornholm 1975/restaureret 1973¤2006)
Møllebakken 13
3740 Svaneke
Position:55.140629, 15.133610
MapCode:

Bechs Mølle Svaneke Stuehus (1848 bindingsværk for møller Peder Hansen Bech¤bageri 1857)
Møllebakken 10
3740 Svaneke
Position:55.140781, 15.133940
MapCode:

Bleghald Rønne Vandreblok (Granit (længde 5m¤bredde 4,7m¤højde 2,5m)/80t)
Plantagevej
3700 Rønne
Position:55.093521, 14.769430
MapCode:

Blykobbe Plantage Rønne Antoinette Strand ()
Antoinettevej
3700 Rønne
Position:55.118542, 14.701770
MapCode:

Blykobbe Plantage Rønne Bavnehøj (Rundhøj (Oldtid (-3950~-501)/Baunehøj (Historisk tid (1067~nutid))/diameter 25m¤højde 3,5m)
Haslevej
3700 Rønne
Position:55.132191, 14.713060
MapCode:

Blykobbe Plantage Rønne Nordskoven (sandflugtsområde¤tilplantet 1819)
Haslevej
3700 Rønne
Position:55.131100, 14.718550
MapCode:

Blykobbe Plantage Rønne Prins Christians Kilde Prinsekilden (Kildeanlæg (Historisk Tid (1067~nutid))/stensætning 0,8m¤bredde 0,8m/mindesten over prins Christian Frederiks besøg 1824)
Nyker Strandvej
3700 Rønne
Position:55.140800, 14.719850
MapCode:

Blykobbe Plantage Rønne Rosmannegårdstenen Vandreblok (Bornholmsk Gnejs (længde 5,8m¤bredde 4,2m¤højde 1,3m)/45t)
Haslevej
3700 Rønne
Position:55.132431, 14.707590
MapCode:

Blykobbe Plantage Rønne Tillehøje (Rundhøj (Oldtid (-250000~1066))/diameter 13m¤højde 1,5m)
Kulvejen
3700 Rønne
Position:55.135479, 14.721160
MapCode:

Blykobbe Plantage Rønne Tillehøje (Rundhøj (Oldtid (-250000~1066))/diameter 20m¤højde 2m)
Kulvejen
3700 Rønne
Position:55.135899, 14.721390
MapCode:

Blykobbe Plantage Rønne Tillehøje (Rundhøj (Oldtid (-250000~1066))/diameter 9m¤højde 0,75m)
Kulvejen
3700 Rønne
Position:55.136139, 14.721510
MapCode:

Blykobbe Plantage Rønne Tillehøje (Rundhøj (Oldtid (-250000~1066))/diameter 9m¤højde 1m)
Kulvejen
3700 Rønne
Position:55.134892, 14.720710
MapCode:

Blykobbe Plantage Rønne Tillehøje (Rundhøj (Oldtid (-3950~-501))/diameter 25m¤højde 2,5m)
Kulvejen
3700 Rønne
Position:55.136730, 14.721600
MapCode:

Blykobbe Plantage Rønne Tillehøje (Rundhøj (Stenalder (-3950~-1701))/diameter 18m¤højde 2m)
Kulvejen
3700 Rønne
Position:55.134602, 14.720400
MapCode:

Blykobbe Plantage Rønne Villa Nova (1880 traktørsted¤Rønne Pop Klub 1963)
Haslevej 105
3700 Rønne
Position:55.123169, 14.708180
MapCode:

Blykoppe Plantage Grønnebæks Batteri {Bornholm} (Skanse (Nyere tid (1661~nutid))/længde 15m¤højde 1m)
Haslevej
3700 Rønne
Position:55.126331, 14.704690
MapCode:

Blykoppe Plantage Skanse (Skanse (Nyere tid (1661~nutid))/længde 16m¤over mandshøjde)
Haslevej
3700 Rønne
Position:55.130959, 14.707680
MapCode:

Blykoppe Plantage Skanse (Skanse (Nyere tid (1661~nutid))/længde 18m¤mandshøjde/et skydeskår)
Haslevej
3700 Rønne
Position:55.129429, 14.707330
MapCode:

Blykoppe Plantage Skanse (Skanse (Nyere tid (1661~nutid))/længde 22m¤mandshøjde)
Haslevej
3700 Rønne
Position:55.132751, 14.708020
MapCode:

Blykoppe Plantage Skanse (Skanse (Nyere tid (1661~nutid))/længde 28m¤højde 1m/et skydeskår)
Haslevej
3700 Rønne
Position:55.128078, 14.706600
MapCode:

Blykoppe Plantage Skanse (Skanse (Nyere tid (1661~nutid))/længde 30m¤højde 1m)
Haslevej
3700 Rønne
Position:55.136318, 14.708280
MapCode:

Blykoppe Plantage Skanse (Skanse (Nyere tid (1661~nutid))/længde 50m¤mandshøjde/skydeskår 5)
Haslevej
3700 Rønne
Position:55.134251, 14.708140
MapCode:

Blåskinsdalen Vang
Ringedalsvej
3790 Hasle
Position:55.233849, 14.729580
MapCode:

Bobbestenen Vestermarie Vandreblok (Granit (længde 7,4m¤bredde 4m¤højde 4m)/150t)
Segenvej
3700 Rønne
Position:55.117298, 14.847760
MapCode:

Bobbeåfaldet Salene (vandfald/højde 4m)
Helligdomsvej
3760 Gudhjem
Position:55.206940, 14.941190
MapCode:

Bodilsker-sten 1 Sankt Bodil Kirke Bodilsker Våbenhuset (Runesten (Udateret (1025~1125)))
Rønnevej 44A
3730 Nexø
Position:55.061829, 15.072780
MapCode:

Bodilsker-sten 3 Sankt Bodil Kirke Bodilsker Våbenhuset (Runesten (Udateret (1025~1125)))
Rønnevej 44A
3730 Nexø
Position:55.061821, 15.072780
MapCode:

Bodilsker-sten 4 Sankt Bodil Kirkegård Bodilsker Tårnmur syd (Runesten (Udateret (1025~1125)))
Rønnevej 44A
3730 Nexø
Position:55.061840, 15.072620
MapCode:

Bodilsker-sten 5 Sankt Bodil Kirke Bodilsker Våbenhuset (Runesten (Udateret (1025~1125)))
Rønnevej 44A
3730 Nexø
Position:55.061821, 15.072740
MapCode:

Bombehusene Rønne Kirkepladsen 14 (1948 (Willy Hansen, Arkitekthjælpen)¤genopført efter sovjetrussiske bombardementer 7. og 8. maj 1945/mindeplade)
Kirkepladsen 14
3700 Rønne
Position:55.098721, 14.697880
MapCode:

Bombehusene Rønne Kirkestræde 4 (1948 (Willy Hansen, Arkitekthjælpen)¤genopført efter sovjetrussiske bombardementer 7. og 8. maj 1945/mindeplade)
Kirkestræde 4
3700 Rønne
Position:55.098579, 14.698140
MapCode:

Bombehusene Rønne Rolighedsgade 1-13 (1948 (Willy Hansen, Arkitekthjælpen)¤genopførte efter sovjetrussiske bombardementer 7. og 8. maj 1945)
Rolighedsgade
3700 Rønne
Position:55.103291, 14.701150
MapCode:

Bombehusene Rønne Storegade 79-87 (1948 (Willy Hansen, Arkitekthjælpen)¤genopførte efter sovjetrussiske bombardementer 7. og 8. maj 1945)
Storegade
3700 Rønne
Position:55.105049, 14.699040
MapCode:

Bondegård Svaneke Vestergade 1 Hjørnebygning (1855 bindingsværk for Ole Jørgensen)
Vestergade 1
3740 Svaneke
Position:55.134621, 15.141910
MapCode:

Bondegård Svaneke Vestergade 1 Lade kirkegårdslænge (1847 for Jens Pedersen Dahl¤tilbygget 1855¤1888¤ombygget 1980)
Vestergade 1
3740 Svaneke
Position:55.134441, 15.141390
MapCode:

Bondegård Svaneke Vestergade 1 Remise, lade, stald, og port vestlænge (1862 bindingsværk¤ombygget 1980)
Vestergade 1
3740 Svaneke
Position:55.134480, 15.141760
MapCode:

Bondegård Svaneke Vestergade 1 Stuehus (1854 bindingsværk for Ole Jørgensen¤vestlænge 1862¤tværlænge 1888¤kirkegårdslænge 1837¤ombygget 1980)
Vestergade 1
3740 Svaneke
Position:55.134571, 15.142240
MapCode:

Bondegård Svaneke Vestergade 1 Tværlænge (1880¤ombygget 1980)
Vestergade 1
3740 Svaneke
Position:55.134529, 15.141870
MapCode:

Bondegård Svaneke Vestergade 1 Udhus kirkegårdslænge (1850)
Vestergade 1
3740 Svaneke
Position:55.134430, 15.141570
MapCode:

Bornholmertårnet Dueodde Lytteposten ved Dueodde (1986 militær overvågningspost¤ophørt 2012/70m¤400 trin)
Strandmarksvejen 2
3730 Nexø
Tlf.:+4540205240
Position:55.001801, 15.073600
MapCode:

Bornholmertårnet Dueodde Oplevelsescenter (Den kolde Krig)
Strandmarksvejen 2
3730 Nexø
Tlf.:+4540205240
Position:55.001999, 15.073160
MapCode:

Bornholmertårnet Dueodde Rappelling (fra 70, 35 eller 18m)
Strandmarksvejen 2
3730 Nexø
Tlf.:+4540205240
Position:55.001831, 15.073650
MapCode:

Bornholmertårnet Dueodde Udsigtstårn (70m¤400 trin/elevator)
Strandmarksvejen 2
3730 Nexø
Tlf.:+4540205240
Position:55.001820, 15.073560
MapCode:

Bornholms Automobilmuseum Hundshale
Grammegårdsvej 1
3720 Aaekirkeby
Position:55.058681, 14.932610
MapCode:

Bornholms Forsvarsmuseum Rønne
Arsenalvej 8
3700 Rønne
Tlf.:+4551330033
Position:55.092510, 14.700970
MapCode:

Bornholms geografiske Knudepunkt (konfluenspunkt (55° nordlig bredde,15° østlig længde))
Strandvejen
3720 Aaekirkeby
Position:55.000000, 15.000000
MapCode:

Bornholms Kunstmuseum Rø
Otto Bruuns Plads 1
3760 Gudhjem
Tlf.:+4556484386
Position:55.223339, 14.893630
MapCode:

Bornholms Middelaldercenter Østerlars (rekonstruktion)
Stangevej 1
3760 Gudhjem
Tlf.:+4556498319
Position:55.174911, 14.954100
MapCode:

Bornholms Museum Rønne
Sankt Mortensgade 29
3700 Rønne
Tlf.:+4556950735
Position:55.102489, 14.703290
MapCode:

Bornholms Rovfugleshow Nyker
Lundsgårdsvej 4
3700 Rønne
Tlf.:+4596793037
Position:55.137169, 14.805370
MapCode:

Bornholms Sommerfuglepark Nexø
Gammel Rønnevej 14
3730 Nexø
Tlf.:+4556492575
Position:55.063480, 15.119280
MapCode:

Bornholms Tekniske Samling Vang
Borrelyngvej 48
3770 Allinge
Tlf.:+4556999980
Position:55.249580, 14.763330
MapCode:

Bornholms Træbådelaug Rønne
Bådebyggervej 2
3700 Rønne
Tlf.:+4529935695
Position:55.092442, 14.693770
MapCode:

Bornholms Turistbureau Allinge
Sverigesvej 11
3770 Allinge
Tlf.:+4556959500
Position:55.278831, 14.800820
MapCode:

Bornholms Turistbureau Gudhjem
Ejnar Mikkelsensvej 25
3760 Gudhjem
Tlf.:+4556959500
Position:55.212299, 14.971390
MapCode:

Bornholms Turistbureau Hasle (maj~september)
Storegade 64
3790 Hasle
Tlf.:+4556959500
Position:55.184711, 14.706010
MapCode:

Bornholms Turistbureau Nexø
Havnen 4B
3730 Nexø
Tlf.:+4556959500
Position:55.063419, 15.135880
MapCode:

Bornholms Turistbureau Svaneke
Peter F. Heerings Gade 7
3740 Svaneke
Tlf.:+4556959500
Position:55.136711, 15.144970
MapCode:

Bornholms Turistbureau Aakirkeby
Torvet 1
3720 Aaekirkeby
Tlf.:+4556959500
Position:55.070751, 14.920680
MapCode:

Bornholms Valsemølle Aakirkeby (1867 (vindmølle/jordhollænder)¤ophørt 1950/brandrestaureret 1976 (møllebygger John Jensen))
Møllebakken 5
3720 Aaekirkeby
Position:55.066540, 14.915030
MapCode:

Bornholms Velkomstcenter Rønne Turistbureau
Nordre Kystvej 3
3700 Rønne
Tlf.:+4556959500
Position:55.101540, 14.691150
MapCode:

BornPark Østerlars Minigolf
Gudhjemvej 27
3760 Gudhjem
Tlf.:+4556965696
Position:55.172810, 14.957720
MapCode:

Brændesgårdshaven Ibsker Vandland
Højevejen 4
3740 Svaneke
Tlf.:+4556496076
Position:55.129150, 15.105720
MapCode:

Christiansø Museum Frederiksø [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Tlf.:+4556462013
Position:55.322021, 15.183820
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø (Fæstningsveje (Nyere tid (1661~1848))) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320438, 15.187560
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Bagerens hus Rugmarkshuset (1843) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.322041, 15.188370
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Bielkes Batteri (1684¤ophørt 1855/højde 1,3m¤tykkelse 1,75m) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320400, 15.191450
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Bielkes Batteri lille krudtmagasin (1808/længde 11,5 m¤bredde 5,5 m¤murtykkelse 0,8m/ruin) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320400, 15.191450
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Bohlendachhuset (1812 sprøjtehus (P. Suenson)) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320110, 15.186500
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Coucherons Batteri (1684¤ophørt 1855/højde 1,8m¤tykkelse 2,55m) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.317768, 15.188970
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Dronningens Batteri (1684¤ophørt 1855) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.317928, 15.190270
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Dronningens Batteri krudthus (1684¤ophørt 1855) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.318481, 15.189910
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Forvalterbolig hønsehus (1684) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320358, 15.186730
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Forvalterbolig kaldet Børsen (1738 (H.B. Wolffsen)¤ombygget 1809) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320400, 15.186460
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Forvalterbolig kværnhus (1684¤vaskehus ?) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320438, 15.186720
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Fyr (1805 (Poul de Løvenørn)¤anduvningsfyr 1879¤fokushøjde 29m/tårnhøjde 16m)/restaureret 2001) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320599, 15.186970
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Gyldenløves Batteri (1684¤ophørt 1855/højde 1,15m¤tykkelse 2,7m) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.322861, 15.187340
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Gyldenløves Batteri krudthus (1800) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.322731, 15.187390
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Hertugindens Batteri Hs. Kgl. Højhed Hertuginde Louise Augustas Bastion (1684¤ophørt 1855/højde 1,7m¤tykkelse 2,6m) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.322060, 15.190100
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Hertugindens Batteri Krudthus (1840) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.321812, 15.189910
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Hestehytten (1820) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.322239, 15.187490
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Hovedvagten (1767) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320549, 15.186470
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Ingeniørkaptajnbolig (1736¤kro ?) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.319260, 15.186840
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Juels Batteri (1684¤ophørt 1855/højde 1,3m¤tykkelse 2,8m) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.318920, 15.186730
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Juels Batteri krudthus (1810) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.319000, 15.186730
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Kardusmagasin (1848) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320862, 15.188490
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Kaserne Vestre Længe (1789¤ophørt 1855) [Ertholmene]
Gaden
3760 Gudhjem
Position:55.319630, 15.186480
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Kaserne Østre Længe (1791¤ophørt 1855) [Ertholmene]
Gaden
3760 Gudhjem
Position:55.319691, 15.186640
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Kildendalsbrøndhus (1810) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320728, 15.190460
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Kirke (1684 våbensmedje¤kirkeindviet 1821¤ombygget 1852/restaureret 1928) [Ertholmene]
Christiansø
3760 Gudhjem
Position:55.321289, 15.187050
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Kirke klokketårn (1929) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.321140, 15.186840
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Kommandantbolig (1730) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320850, 15.186580
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Kommandantbolig bryggers og vaskehus (1750)¤kiosk ?) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320660, 15.186510
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Kommandantens Have [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.319809, 15.188620
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Kommandantens Have pavillon (1800) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.319641, 15.188370
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Kongens Batteri (1685¤ophørt 1855) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.317791, 15.188420
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Kongens Have [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320900, 15.189140
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Lille Leide Batteri (1684¤ophørt 1855/højde 2,4m) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.321941, 15.186700
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Møllerhus (1761) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.319351, 15.188960
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Pakhuset (1808) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320019, 15.186300
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Paraden Batteri (1684¤ophørt 1855/højde 2,5m¤tykkelse 2m) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320759, 15.186310
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Præstegård (1831 (Jørgen Hansen Koch)¤lægebolig ?) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320320, 15.189720
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Rantzaus Bastion (1684¤ophørt 1855/højde 1,7m¤tykkelse 3m/stormflodsrestaureret 1871) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.323158, 15.188330
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Ravelinvagten (1836 (efter tegning af C.C. Magens 1807)) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320801, 15.187160
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Sankt Hans Kilde Brøndhus (1684) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.321999, 15.190390
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Skole (1831 (Jørgen Hansen Koch)) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.321739, 15.189450
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Soldaterhytterne (1700¤delvis ombygget 1800¤1900) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.318699, 15.187540
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Soldaterhytterne (1700¤delvis ombygget 1800¤1900) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.319511, 15.187240
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Store Affutagehus (1813 (P. Suenson)¤ophørt 1855/ruin) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320019, 15.190750
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Store Krudtmagasin (1813 (P. Suenson)¤ophørt 1855/ruin) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.321331, 15.188110
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Store Leide Batteri (1684¤ophørt 1855/højde 2,1m¤tykkelse 2,2m) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.322350, 15.186830
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Store Magasin (1710 projekteret¤opført 1736¤ombygget 1813) [Ertholmene]
Christiansø
3760 Gudhjem
Position:55.321259, 15.187350
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Store Tårn (1684 (Anthony Coucheron)¤forhøjet 1844¤tag nedtaget 1879¤fyrtårn indbygget 1805¤glastag 2017)¤ophørt 1855/restaureret 2019 (Mette Maegaard Nielsen)) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320641, 15.186860
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Søndre Havns Batteri (1811¤ophørt 1855/højde 1,4m¤tykkelse 2,6m) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.319279, 15.186440
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Taljehytten (1843¤nordudvidet ?) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320591, 15.186200
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø Vindmølleruin (Vindmølle (Nyere tid (1661~nutid)) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.319149, 15.188960
MapCode:

Christiansø Søfæstning Christiansø/Frederiksø Fæstningsmure (1661~1699 (Gottfried Hoffmann og Anthony Coucheron)/samlet længde 2,525m¤højde op til 5m¤tykkelse 2,5-3m) [Ertholmene]
Christiansø 1-2
3760 Gudhjem
Position:55.320179, 15.191070
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Bådsmandshytten (1808)
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.322071, 15.184530
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Gigskuret (flyttet 1844¤røgeri 1900)
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.319809, 15.185130
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Kanonbådsskurene (1843¤to opført på Kildendal 1820¤tilflyttet 1843¤ophørt 1855) [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.319962, 15.185230
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Kaserne Vestre Længe (1685¤ophørt 1855) [Ertholmene]
Gaden
3760 Gudhjem
Position:55.321011, 15.184590
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Kaserne Østre Længe (1709¤ophørt 1855) [Ertholmene]
Gaden
3760 Gudhjem
Position:55.320992, 15.184470
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Lazaret (1709¤tilbygget syd 1848)
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.320351, 15.184320
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Lille Tårn (1687 (Gottfried Hoffmann og Anthony Coucheron)¤ophørt 1855) [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.322079, 15.183740
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Mandskabsbarak (1709¤skole 1820¤delvis fornyet 1848¤halvdelen nedbrudt 1865¤fiskeguanofabrik 1870¤forsamlings- og dansesal Månen 1900)
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.321239, 15.184110
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Moltkes Batteri (1811¤ophørt 1855/højde 1,3m¤tykkelse 2,55m) [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.321800, 15.183390
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Ny Spanns Batteri (1812¤ophørt 1855/højde 4,8m¤tykkelse 1,85m) [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.319618, 15.185050
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Nyhavns Batteri (1684¤ophørt 1855/højde 2,3m¤tykkelse 2,65m) [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.320660, 15.183260
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Sehesteds Batteri (1799¤ophørt 1855/højde 1,3m¤tykkelse 2,55m) [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.322521, 15.184360
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Smedje og smedebolig (1684¤tilbygget syd 1775)
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.322010, 15.184170
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Spanns Batteri (1684¤ophørt 1855¤delvist nedbrudt) [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.319511, 15.184450
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Spanns Batteri Krudthus (1808) [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.319592, 15.184720
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Tordenskjolds Batteri (1684¤ophørt 1855/højde 2,3m¤tykkelse 2,65m) [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.319832, 15.184130
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksø Vandhus smedens brønd (?)
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.322250, 15.184380
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksøø Feltskærerboligen (1700¤delvis ombygget 1800¤1900) [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.321671, 15.184080
MapCode:

Christiansø Søfæstning Frederiksøø Soldaterhytterne (1700¤delvis ombygget 1800¤1900) [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.320320, 15.185120
MapCode:

Christiansø Søfæstning Kolerakirkegården Frederiksø (1848~1861) [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.320438, 15.183750
MapCode:

Christiansøfarten Gudhjem
Ejnar Mikkelsensvej 25
3760 Gudhjem
Tlf.:+4556485176
Position:55.212311, 14.971300
MapCode:

DBJ Museum Nexø De Bornholmske Jernbaner
Nørre Strandvej 8
3730 Nexø
Tlf.:+4556496186
Position:55.066410, 15.135370
MapCode:

Den gamle Rådstue Sandvig Strandpromenaden 24 Rådstue, tinghus og fængsel (1806 kampesten¤1881 skole samt sprøjte- og lighus¤medborgerhus 2010/restaureret 2010)
Strandpromenaden 24
3770 Allinge
Position:55.288971, 14.781140
MapCode:

Den russiske Kirkegård Allinge (1945~1946¤mindeobelisk af poleret Rønne granit¤mindemur for 30 døde soldater¤mindesmærke for i 1945 mineforliste SS Vesterhavet (2021))
Pilegade 18A
3770 Allinge
Position:55.276459, 14.796140
MapCode:

Det gamle Ting- og Rådhus Nexø (1799)
Havnen 3
3730 Nexø
Position:55.063202, 15.134110
MapCode:

Domen Allinge Folkemødesal (2012 bornholmsk douglas gran for BL Danmarks Almene Boliger (Kristoffer Tejlgaard og Benny Jepsen)¤flyttet 2014/212m2¤højde 8m)
Strandvejen
3770 Allinge
Position:55.281361, 14.796040
MapCode:

Dr. Danchells Anlæg Allinge (1905 for distriktslæge Dr. Danchell til sine patienter og byen)
Strandvejen
3770 Allinge
Position:55.282539, 14.793350
MapCode:

Dueodde
Fyrvejen
3730 Nexø
Position:54.988098, 15.077160
MapCode:

Dueodde Fyrtårn (1962 Beton (Valentin & Holmelin (anduvningsfyr¤fokushøjde 48m/tårnhøjde 47m))
Fyrvejen 11
3730 Nexø
Position:54.991791, 15.074330
MapCode:

Dueodde Fyrtårn Besøgsfyrtårn
Fyrvejen 11
3730 Nexø
Tlf.:+4540205240
Position:54.991779, 15.074340
MapCode:

Dueodde Nord Fyrtårn (1880 Granit (Carl Frederik Grove (anduvningsfyr¤fokushøjde 47m/tårnhøjde 39m¤ophørt 1962¤militær overvågningspost 1962¤ophørt 1986))
Strandmarksvejen 2
3730 Nexø
Position:55.002041, 15.072810
MapCode:

Dueodde Syd Fyrtårn (1879 mursten (Carl Frederik Grove (bifyr¤fokushøjde 16m/tårnhøjde 15m¤ophørt 1962¤ombygget til kontroltårn 1963¤ophørt 1977))
Fyrvejen
3730 Nexø
Position:54.992489, 15.073970
MapCode:

Dyrsten Vestermarie Vandreblok (Almindinggranit (længde 7,2m¤bredde 4,6m¤højde 2,4m)/100t)
Springbakkevejen 4
3720 Aaekirkeby
Position:55.096642, 14.874590
MapCode:

Døndalen Rø
Søndre Strandvej
3760 Gudhjem
Position:55.227161, 14.884550
MapCode:

Døndalen Rø Døndalsfaldet (vandfald/højde 16m)
Søndre Strandvej
3760 Gudhjem
Position:55.222149, 14.881360
MapCode:

Egeby Mølle Pedersker (1784 (vindmølle/stubmølle)¤ombygget og flyttet lokalt 1794¤ophørt 1930¤museumsmølle 1999/restaureret 1960¤1999)
Nexøvej 74A
3720 Aaekirkeby
Position:55.064480, 15.001890
MapCode:

Egeby Stubmølle Pedersker Museumsmølle (kun åben på Dansk Mølledag)
Nexøvej 74A
3720 Aaekirkeby
Position:55.064499, 15.001860
MapCode:

Elverhøj Tejn Troldstenen Vandreblok (Bornholmsk Gnejs (længde 9m¤bredde 5,5m¤højde 6,5m)/430t/Danmarks tredje største sten)
Segenvej
3700 Rønne
Position:55.237511, 14.871320
MapCode:

Erichsens Gård Rønne By- og Havemuseum
Laksegade 7
3700 Rønne
Tlf.:+4556958735
Position:55.103619, 14.697700
MapCode:

Erichsens Gård Rønne Laksegade 7 Forhus (1807 bindingsværk for et tobakskonsortium¤kvist 1830¤to vestfag for kancelliråd Thomas Erichsen 1838¤Bornholms Museum 1951)
Laksegade 7
3700 Rønne
Position:55.103642, 14.697720
MapCode:

Erichsens Gård Rønne Laksegade 7 Havehus (1815 bindingsværk for Johan Curdts)
Laksegade 7
3700 Rønne
Position:55.103779, 14.697560
MapCode:

Ertholmenebroen Christiansø~Frederiksø (1912/svingbro¤længde 30m) [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.320431, 15.185850
MapCode:

Etatsrådinde Marie Kofoeds Stiftelse Rønne Marie Kofoedsvej 1-5 (1750 bindingsværk¤fraflyttet Storegade 1846)
Marie Kofoedsvej 1
3700 Rønne
Position:55.105129, 14.702490
MapCode:

Fabeldyret Rutsker Højlyng Vandreblok (Bornholmsk Gnejs (længde 4,2m¤bredde 2m¤højde 2,2m)/30t)
Lynggårdsvej
3760 Gudhjem
Position:55.213390, 14.847040
MapCode:

Fandens Keglebane Nexø Vandreblok (Skåltegn (Bronzealder (-1700~-501))/højde 1,2m¤længde 3m¤bredde 2m)
Mosevej
3730 Nexø
Position:55.051861, 15.119790
MapCode:

Fandens Keglebane Aakirkeby Helleristning (Skåltegn (Bronzealder (-1700~-501)))
Elmevej
3720 Aaekirkeby
Position:55.066990, 14.911810
MapCode:

Finnedalen Vang Pissebækfaldet (vandfald/højde 17m)
Finnedalsvej
3790 Hasle
Position:55.252911, 14.741710
MapCode:

Fodboldgolf Bornholm Nexø
Kattesletsvejen 5
3730 Nexø
Tlf.:+4556488412
Position:55.069611, 15.038200
MapCode:

Fuglesang Haveparadis Ibsker Besøgshave
Korshøje 5
3740 Svaneke
Tlf.:+4521628813
Position:55.123810, 15.122060
MapCode:

Grønbechs Gård Hasle Bornholms Center for Kunsthåndværk
Grønbechs Gård 4
3790 Hasle
Tlf.:+4530485096
Position:55.183411, 14.705600
MapCode:

Gråmyr Gudhjem Plantage Åkandesø
Helligdomsvej
3760 Gudhjem
Position:55.210678, 14.964190
MapCode:

Gudhjem Museum
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
Tlf.:+4561223365
Position:55.206638, 14.971970
MapCode:

Gudhjem Mølle (1893 (møllebyggerfirmaet Rasmussen/vindmølle/jordhollænder)¤ophørt 1962¤forskellige erhvervsformål 1965/nye vinger 1993/restaureret 1998)
Møllebakken 4
3760 Gudhjem
Position:55.208431, 14.972550
MapCode:

Gudhjem Plantage (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 0,6m¤bredde 0,75m)
Helligdomsvej
3760 Gudhjem
Position:55.209251, 14.962420
MapCode:

Gudhjem Plantage (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 1,75m¤bredde 0,95m)
Helligdomsvej
3760 Gudhjem
Position:55.209469, 14.962750
MapCode:

Gudhjem Plantage (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 1,8m¤bredde 0,8m)
Helligdomsvej
3760 Gudhjem
Position:55.209412, 14.962360
MapCode:

Gudhjem Plantage (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 2,1m¤bredde 0,9m)
Helligdomsvej
3760 Gudhjem
Position:55.209511, 14.962680
MapCode:

Gudhjem Plantage (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 2m¤bredde 1,05m)
Helligdomsvej
3760 Gudhjem
Position:55.209610, 14.962730
MapCode:

Gudhjem Røgeri
Ejnar Mikkelsensvej 9
3760 Gudhjem
Tlf.:+4556488011
Position:55.213810, 14.969470
MapCode:

Gudhjem Station Stationsvej 1 (1916 (Aage Rafn og Kay Fisker)¤rutebilstation 1952¤Gudhjem By- og Mindeforening 1969¤tilbygget 1991 (Niels Frithiof Truelsen)/restaureret 2011)
Stationsvej 1
3760 Gudhjem
Position:55.206619, 14.971950
MapCode:

Hafniahus Rønne Etageejendom bygning I (1937 (Ib Lunding))
Store Torvegade 36AB
3700 Rønne
Position:55.105709, 14.700930
MapCode:

Hafniahus Rønne Etageejendom bygning II (1937 (Ib Lunding))
Sandgade 1
3700 Rønne
Position:55.105690, 14.701470
MapCode:

Hallebrøndshøj Ibsker Jættestue (Rundhøj (Stenalder (-3950~-2801))/diameter 15m¤kammer længde 4,2m¤bredde 1,8m¤højde 1,7m)
Korshøje
3740 Svaneke
Position:55.124050, 15.126150
MapCode:

Hammeren Fyr Sandvig (1872 granit (vinkel- og ledefyr¤fokushøjde 91m/tårnhøjde 21m)¤ophørt 1992)
Fyrvej
3770 Allinge
Position:55.286888, 14.759370
MapCode:

Hammerhavn Sæne Havn (1892)
Sænevej
3770 Allinge
Position:55.279209, 14.754990
MapCode:

Hammerhavnens Bådfart Sæne
Sænevej
3770 Allinge
Tlf.:+4556480455
Position:55.278919, 14.755910
MapCode:

Hammerknuden Sandvig Hammer Odde (granit)
Hammer Odde Fyr
3770 Allinge
Position:55.292610, 14.776650
MapCode:

Hammerknuden Sandvig Højeste punkt (81,6m.o.h.)
Fyrvej
3770 Allinge
Position:55.285858, 14.758890
MapCode:

Hammerodde Fyr Sandvig (1895 mursten (anduvningsfyr¤fokushøjde 21m/tårnhøjde 12m))
Hammer Odde Fyr
3770 Allinge
Position:55.298229, 14.773820
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1100~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.279629, 14.780750
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1100~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.279621, 14.780880
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.273960, 14.777650
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.273899, 14.777490
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.274220, 14.776760
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.274639, 14.776330
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.276020, 14.779090
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.276550, 14.777750
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.276421, 14.777370
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.276569, 14.777500
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.276451, 14.776990
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.277210, 14.776640
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.276939, 14.775860
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.275070, 14.774250
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.274921, 14.773820
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.275372, 14.773500
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.275719, 14.773250
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.275902, 14.773820
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.275928, 14.773920
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.275612, 14.774130
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.275719, 14.774380
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.275639, 14.774350
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-1100~-401)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.276711, 14.774380
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-1700~375)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.277630, 14.773510
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-1700~375)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.278709, 14.773940
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.275372, 14.772420
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.275459, 14.772370
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.277561, 14.772060
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.276772, 14.775150
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.277470, 14.774770
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.278000, 14.774980
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.278309, 14.775340
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.278500, 14.775080
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.278118, 14.773590
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.278400, 14.773270
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.278809, 14.773850
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.278900, 14.773750
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.278889, 14.774260
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.278751, 14.777750
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.278900, 14.777510
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.279678, 14.774750
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.279789, 14.773870
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.279888, 14.773940
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.280491, 14.771980
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.278599, 14.767990
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning¤skåltegn (Bronzealder (-1100~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.281300, 14.774890
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning¤skåltegn (Bronzealder (-1100~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.276711, 14.774380
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning¤skåltegn (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.276100, 14.778770
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning¤skåltegn (Bronzealder (-1700~-501)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.276539, 14.777010
MapCode:

Hammersholm Allinge (Helleristning¤skåltegn (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.278351, 14.773410
MapCode:

Hammersholm Allinge (Rundhøj (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.278801, 14.777420
MapCode:

Hammersholm Allinge (Røse (Oldtid (-250000~1066)))
Moseløkkevej 4A
3770 Allinge
Position:55.280300, 14.771510
MapCode:

Hammersholm Sæne Fæstegård (1725 bindingsværk Slotsvangegaard¤forlænget 1833¤vest- og sydlænger brandgenopført 1917)
Langebjergvej 15
3770 Allinge
Position:55.277039, 14.766700
MapCode:

Hammershus Sæne (1290 for ærkebiskop Jens Grand¤35.000m²¤ringmure længde 750m¤pantsat til Lübeck 1522~1576¤svensk besat 1658¤rømmet 1743¤nedbrudt frem til 1814/restaureret 1900¤2012~)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.270908, 14.755190
MapCode:

Hammershus Sæne Bautasten (Bautasten (Oldtid (-1700~375)))
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.267792, 14.759800
MapCode:

Hammershus Sæne Besøgscenter
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Tlf.:+4572543000
Position:55.271511, 14.759810
MapCode:

Hammershus Sæne Besøgscenterbygning (2018 (Christoffer Harlang og Arkitema Architects))
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.271431, 14.759870
MapCode:

Hammershus Sæne Blommetårnet (1290 for ærkebiskop Jens Grand)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.271061, 14.756410
MapCode:

Hammershus Sæne Borgbroen (1400 for Lund Bispestol)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.271820, 14.757180
MapCode:

Hammershus Sæne Brotårnet (1400 for Lund Bispestol)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.271809, 14.756970
MapCode:

Hammershus Sæne Bryggeri og bageri (1290 for ærkebiskop Jens Grand/fem bryggekar¤største rummede 30 tønder øl svarende 4.000 liter)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.270561, 14.754380
MapCode:

Hammershus Sæne Hundetårnet fangetårn (1290 for ærkebiskop Jens Grand)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.271080, 14.754230
MapCode:

Hammershus Sæne Kørelade og stalde (1290 for ærkebiskop Jens Grand)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.270741, 14.755860
MapCode:

Hammershus Sæne Magasinbygning (1290 for ærkebiskop Jens Grand)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.271450, 14.756060
MapCode:

Hammershus Sæne Mantelgården borgestue (1290 for ærkebiskop Jens Grand)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.270611, 14.754760
MapCode:

Hammershus Sæne Mantelgården kirkefløj (1290 for ærkebiskop Jens Grand)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.270691, 14.754960
MapCode:

Hammershus Sæne Mantelgården køkken (1290 for ærkebiskop Jens Grand)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.270538, 14.754750
MapCode:

Hammershus Sæne Mantelgården lensmandsfløj (1290 for ærkebiskop Jens Grand)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.270500, 14.755060
MapCode:

Hammershus Sæne Mantelgården vandport (1600 for Christian IV)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.270458, 14.754720
MapCode:

Hammershus Sæne Manteltårnet (1290 for ærkebiskop Jens Grand)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.270679, 14.755220
MapCode:

Hammershus Sæne Nordre forborg (1290 for ærkebiskop Jens Grand)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.271820, 14.754770
MapCode:

Hammershus Sæne Rævetårnet (1525)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.270119, 14.754540
MapCode:

Hammershus Sæne Slotsporten (1290 for ærkebiskop Jens Grand)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.271561, 14.755630
MapCode:

Hammershus Sæne Smørkælder (1500)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.271610, 14.755930
MapCode:

Hammershus Sæne Søndre forborg (1290 for ærkebiskop Jens Grand)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.270821, 14.756750
MapCode:

Hammershus Sæne Tinghuset uden for borgen (1290 for ærkebiskop Jens Grand¤kælderruin)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.272011, 14.756310
MapCode:

Hammershus Sæne Vestre Runddel (1525 for lübeckerne)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.270321, 14.754330
MapCode:

Hammershus Sæne Østre forborg (1290 for ærkebiskop Jens Grand)
Slotslyngvej 9
3770 Allinge
Position:55.272060, 14.756680
MapCode:

Hammersøen Sæne Bornholms største sø (10ha¤dybde 13m¤overflade 8m.o.h.)
Hammersøvej
3770 Allinge
Position:55.281528, 14.761440
MapCode:

Hasle Kirke (1460/tagrytter 1758/restaureret 1987)
Kirkegade
3790 Hasle
Position:55.184841, 14.708010
MapCode:

Havnesmedjen Rønne Arbejdende museum
Munch Petersens Vej 10
3700 Rønne
Position:55.100380, 14.693080
MapCode:

Havnesmedjen Rønne Munch Petersens Vej 10 Ammunitionshus (1729 bindingsværk for Rønne Borgerkompagni¤tilflyttet som pakhus 1838¤smedje 1887)
Munch Petersens Vej 10
3700 Rønne
Position:55.100399, 14.693060
MapCode:

Hellig Kvinde Bølshavn (Bautasten (Oldtid (-1700~375))/afsprængt top)
Bølshavn
3740 Svaneke
Position:55.149559, 15.092240
MapCode:

Hellig Kvinde Bølshavn (Bautasten (Oldtid (-1700~375))/højde 2,6m)
Bølshavn
3740 Svaneke
Position:55.149551, 15.092250
MapCode:

Hellig Kvinde Bølshavn (Gravrøse (Oldtid (-1700~375))/oprindelig højde 0,5m¤diameter 12m)
Bølshavn
3740 Svaneke
Position:55.149551, 15.092260
MapCode:

Hellig Kvinde Bølshavn (Stensætning (Oldtid (-1100~375))/længde 10m¤bredde 5m)
Bølshavn
3740 Svaneke
Position:55.149490, 15.092510
MapCode:

Helligdomsklipperne Rø (højde 20m)
Helligdomsvej
3760 Gudhjem
Position:55.224651, 14.897910
MapCode:

Helligdomsklipperne Rø Sorthe Gryde (grotte/dybde 60m)
Helligdomsvej
3760 Gudhjem
Position:55.225071, 14.896370
MapCode:

Helligdomsklipperne Rø Tørre Ovn (grotte/dybde 70m)
Helligdomsvej
3760 Gudhjem
Position:55.223740, 14.900450
MapCode:

Helligdomsklipperne Rø Våde Ovn (havgrotte/dybde 70m/KUN MED HAMMERHAVNENS BÅDFART)
Helligdomsvej
3760 Gudhjem
Position:55.223911, 14.899990
MapCode:

Hestestenene Gudhjem næstvestligste (Bautasten (Oldtid (-1700~375))/højde 1,85m¤bredde 1,3m)
Nørresand
3760 Gudhjem
Position:55.212841, 14.957240
MapCode:

Hestestenene Gudhjem næstøstligste (Bautasten (Oldtid (-1700~375))/højde 1,7m¤bredde 0,75m)
Nørresand
3760 Gudhjem
Position:55.212849, 14.957250
MapCode:

Hestestenene Gudhjem vestligste (Bautasten (Oldtid (-1700~375))/højde 0,95m¤bredde 1,6m)
Nørresand
3760 Gudhjem
Position:55.212830, 14.957230
MapCode:

Hestestenene Gudhjem østligste (Bautasten (Oldtid (-1700~375))/højde 2,5m¤bredde 1,5m)
Nørresand
3760 Gudhjem
Position:55.212860, 14.957260
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 0,45m¤længde 0,45m¤bredde 0,25m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063480, 15.015220
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 0,45m¤længde 0,4m¤bredde 0,15m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063461, 15.015120
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 0,5m¤længde 0,6m¤bredde 0,4m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063370, 15.015310
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 0,6m¤længde 0,7m¤bredde 0,25m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063412, 15.015110
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 0,75m¤længde 0,45m¤bredde 0,2m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063480, 15.015160
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 0,77m¤længde 1m¤bredde 0,26m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063591, 15.015150
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 0,7m¤længde 0,45m¤bredde 0,28m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063541, 15.015290
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 0,85m¤længde 0,74m¤bredde 0,25m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063568, 15.015150
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 0,86m¤længde 0,68m¤bredde 0,24m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063599, 15.015240
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 0,91m¤længde 0,91m¤bredde 0,34m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063610, 15.015180
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 0,96m¤længde 0,71m¤bredde 0,46m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063541, 15.015170
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 1,03m¤længde 0,9m¤bredde 0,3m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063530, 15.015250
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 1,06m¤længde 0,84m¤bredde 0,36m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063530, 15.015210
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 1,08m¤længde 0,58m¤bredde 0,26m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063568, 15.015300
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 1,25m¤længde 0,9m¤bredde 0,4m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063480, 15.015260
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 1,6m¤længde 0,9m¤bredde 0,35m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063332, 15.015210
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 1,8m¤længde 0,85m¤bredde 0,6m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063332, 15.015220
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 2,25m¤længde 0,65m¤bredde 0,6m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063320, 15.015240
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 2,4m¤længde 1,2m¤bredde 0,6m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063431, 15.015020
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/knækket højde 0,3m¤længde 0,4m¤bredde 0,15m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063301, 15.015300
MapCode:

Hjortebakke Nexø (Bautasten (Jernalder (375~1066))/liggende højde 0,25m¤længde 1,3m¤bredde 0,65m)
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063309, 15.015260
MapCode:

Hjortebakken Nexø Domarring (Bautasten (Jernalder (375~1066))
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.063431, 15.015240
MapCode:

Hovedvagten Rønne Søndergade 12 Vagt- og Arresthus (1744¤vagt ophørt 1867¤fortovsgennembrud 1940)
Søndergade 12
3700 Rønne
Position:55.099331, 14.701260
MapCode:

Johnsens Gård Rønne Raadhusstræde 2-8 Tilbygning (1740 bindingsværk¤navigationsskole 1883~1903¤kikkenborg 1883¤facade grundmuret 1885¤ombygget 1991)
Raadhusstræde 2
3700 Rønne
Position:55.100010, 14.695200
MapCode:

Johnsens Gård Rønne Storegade 15A-F Beboelse (1700 bindingsværk¤facade grundmuret 1885¤ombygget 1991)
Storegade 15E
3700 Rønne
Position:55.099979, 14.695740
MapCode:

Jons Kapel Vang
Jons Kapelvej
3790 Hasle
Position:55.233269, 14.720650
MapCode:

Jons Kapel Vang Trappen (224 trin¤50 højdemeter)
Jons Kapelvej
3790 Hasle
Position:55.232342, 14.720620
MapCode:

Josephsens Hotel Svaneke Storegade 28 Forhus (1692 bindingsværk skipperhus¤købmandsbutik 1846¤gæstgiveri 1867¤Josephsens Hotel 1890¤ophørt 1972)
Storegade 28
3740 Svaneke
Position:55.137150, 15.139370
MapCode:

Josephsens Hotel Svaneke Storegade 28 Lo, lade, stald og karlekammer (1866 for købmand Eduard Y. Carlsen¤ombygget 1986)
Vigebakken 1A
3740 Svaneke
Position:55.137051, 15.139080
MapCode:

Josephsens Hotel Svaneke Vigebakken 1A Sidehus (1761¤tilbygget 1846¤ombygget 1986)
Vigebakken 1A
3740 Svaneke
Position:55.137051, 15.139080
MapCode:

Jættabujl Svartingedalen Jættebold Vandreblok (Bornholmsk Gnejs (længde 3,4m¤bredde 2,5m¤højde 2m)/24t)
Kirkedalsvej
3790 Hasle
Position:55.195210, 14.753350
MapCode:

Kamelhovederne Sæne Løvehovederne
Slotslyngvej
3770 Allinge
Position:55.271889, 14.752800
MapCode:

Kanonhøjen Ibsker (Rundhøj (Oldtid (-250000~1066))/højde 3m¤længde 16m¤bredde 13m)
Højevejen
3740 Svaneke
Position:55.124691, 15.109120
MapCode:

Karnaphuset Rønne Østergade 2 Skippergård (1753 bindingsværk for købmand og håndværker Johannes Lorentzen Abroe¤kikkenborg udsigtstårn/restaureret 2006)
Østergade 2
3700 Rønne
Position:55.099289, 14.698190
MapCode:

Kastelskirken Rønne Kapellet (1880 kapel¤kirkeindviet 1929)
Søndre Alle
3700 Rønne
Position:55.093010, 14.701600
MapCode:

Klemensker-sten 1 Sankt Klemens Kirke (Runesten (Udateret (1075~1125)))
Bedegadevej 1A
3782 Klemensker
Position:55.175098, 14.802960
MapCode:

Klemensker-sten 2 Allinge gamle kirkegård Runesten Kongevejs-stenen 9m syd for våbenhusets sydmur (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Pilegade 18
3770 Allinge
Position:55.275791, 14.803070
MapCode:

Klemensker-sten 3 Hasle Runesten Brogård-stenen Vejkryds Rønne-Haslevejen og Klemenskervejen (Runesten (Udateret (1050~1100)))
Simblegårdsvej
3790 Hasle
Position:55.177212, 14.733020
MapCode:

Klemensker-sten 4 Hasle Kirkegård Ved sydlige kirkegårdshegn Runesten Marevad-stenen (Runesten (Udateret (1075~1125)))
Kirkegade
3790 Hasle
Position:55.184608, 14.707990
MapCode:

Klemensker-sten 5 Sankt Klemens Kirkegård NØ hjørne ved kirken (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Bedegadevej 1A
3782 Klemensker
Position:55.175190, 14.802930
MapCode:

Klemensker-sten 6 Sankt Klemens Kirkegård Ved kirken mellem kor og skib (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Bedegadevej 1A
3782 Klemensker
Position:55.175110, 14.803040
MapCode:

Klemensker-sten 7 Sankt Klemens Kirkegård Indmuret udvendigt i nordre kirkegårdsmur (Runesten (Udateret (1025~1125)))
Bedegadevej 1A
3782 Klemensker
Position:55.175529, 14.802870
MapCode:

Klemensker-sten 8 Sankt Klemens Kirkegård Indmuret udvendigt i nordre kirkegårdsmur (Runesten (Udateret (1025~1125)))
Bedegadevej 1A
3782 Klemensker
Position:55.175522, 14.802910
MapCode:

Klemensker-sten 9 Sankt Klemens Kirkegård Indmuret udvendigt i nordre kirkegårdsmur (Runesten (Udateret (1025~1125)))
Bedegadevej 1A
3782 Klemensker
Position:55.175529, 14.802890
MapCode:

Klintebakken Aakirkeby (en fod på rød gnejs (1,7 milliard år) + en fod på sandstenen (600 millioner år) = spænd på over én milliard år)
Grønningen
3720 Aaekirkeby
Position:55.062511, 14.912330
MapCode:

Knudsker-sten Sankt Knuds Kirke Knudsker Tympanon over syddøren (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Stavelund 19
3700 Rønne
Position:55.106918, 14.751950
MapCode:

Knægten Allinge Bautasten (Bautasten (Oldtid (-1700~375))/højde 2m)
Nordre Borrelyngvej
3770 Allinge
Position:55.260601, 14.773590
MapCode:

Kommandantboligen Rønne Rosengade 2 Udhus (? bindingsværk)
Storegade 42
3700 Rønne
Position:55.103031, 14.697220
MapCode:

Kommandantboligen Rønne Rosengade 2A Nordsidehus (1761 bindingsværk¤ombygget 1847)
Rosengade 2A
3700 Rønne
Position:55.103039, 14.696580
MapCode:

Kommandantboligen Rønne Rosengade 2B Sydsidehus (1761 bindingsværk¤ombygget 1847)
Rosengade 2B
3700 Rønne
Position:55.102852, 14.696480
MapCode:

Kommandantboligen Rønne Storegade 42 Forhus (1847)
Storegade 42
3700 Rønne
Position:55.102959, 14.696320
MapCode:

Kongestolene Sæne Klippeformation (TÆT PÅ STEJL KLIPPESKRÆNT)
Sænevej
3770 Allinge
Position:55.284241, 14.752200
MapCode:

Krystalsøen Sæne Regnvandssø (1872~1971 stenbruddet 'Sibirien' (fordi det var koldt og vindomsust))
Hammersøvej
3770 Allinge
Position:55.284458, 14.758570
MapCode:

Krystalsøen Sæne Udsigtspunkt (76m.o.h.)
Hammersøvej
3770 Allinge
Position:55.284470, 14.759180
MapCode:

Kuremøllen Listed (1861 for Christian Sommer (vindmølle/jordhollænder/motor 1901¤motor 1930)¤bageri 1912¤ophørt 1950¤bageri ophørt 1976)
Svanekevej 65
3751 Østermarie
Position:55.137630, 15.092150
MapCode:

Kuremøllen Listed Museumsmølle
Svanekevej 65
3751 Østermarie
Tlf.:+4520295335
Position:55.137611, 15.092170
MapCode:

Kyllingehønen Aakirkeby Vandreblok på sine tre 'stenæg' (Sagnsten (Historisk Tid (1067~nutid))/længde 3m¤bredde 2,5m¤højde 1,5m)
Limensgaden
3720 Aaekirkeby
Position:55.063202, 14.911050
MapCode:

Kyllingeklippen Nexø Vandreblok (Bornholmsk Gnejs (længde 5,5m¤bredde 5,4m¤højde 1,4m)/65t)
Dalevejen
3730 Nexø
Position:55.075878, 15.022290
MapCode:

Kælderhalsen Sæne Naturport (TÆT PÅ STEJL KLIPPESKRÆNT/hul i klipperne som 'gammeldags' kældernedgang)
Sænevej
3770 Allinge
Position:55.286049, 14.752090
MapCode:

Kæmpesten Rutsker Højlyng Vandreblok (Bornholmsk Gnejs (længde 4,2m¤bredde 3m¤højde 1,9m)/?t)
Lynggårdsvej
3760 Gudhjem
Position:55.213390, 14.844050
MapCode:

Kæmpesten Rutsker Højlyng Vandreblok (Bornholmsk Gnejs (længde 4,5m¤bredde 2,5m¤højde 2,2m)/?t)
Lynggårdsvej
3760 Gudhjem
Position:55.210300, 14.843840
MapCode:

Købmand Rønnes Gård Rønne Baghus Søndergade 14 (1813 bindingsværk for købmand og skibsreder Peder Hansen Rønne)
Søndergade 14
3700 Rønne
Position:55.098949, 14.700680
MapCode:

Købmand Rønnes Gård Rønne Forhus nord Bagergade 12-12AB (1813 bindingsværk for købmand og skibsreder Peder Hansen Rønne¤ombygget 1976/restaureret 2000)
Bagergade 12
3700 Rønne
Position:55.099220, 14.700970
MapCode:

Købmand Rønnes Gård Rønne Forhus syd Søndergade 14 (1813 bindingsværk for købmand og skibsreder Peder Hansen Rønne¤kikkenborg¤ombygget 1976/restaureret 2000)
Søndergade 14
3700 Rønne
Position:55.099041, 14.701080
MapCode:

Købmand Rønnes Gård Rønne Sidehus Søndergade 14 (1813 bindingsværk for købmand og skibsreder Peder Hansen Rønne¤ombygget 1980)
Søndergade 14
3700 Rønne
Position:55.099110, 14.700760
MapCode:

L. Hjorths Fabrik Rønne arbejdende Keramikmuseum
Krystalgade 5
3700 Rønne
Tlf.:+4556950160
Position:55.102600, 14.696680
MapCode:

L. Hjorths Terracottafabrik Rønne Baghus (1750 bindingsværksdel¤grundmuret del 1920)
Krystalgade 5
3700 Rønne
Position:55.102791, 14.696840
MapCode:

L. Hjorths Terracottafabrik Rønne Direktørbolig (1854)
Krystalgade 5
3700 Rønne
Position:55.102539, 14.696980
MapCode:

L. Hjorths Terracottafabrik Rønne Forhus sydvest (1878¤ombygget 1904¤1994)
Krystalgade 5
3700 Rønne
Position:55.102619, 14.696590
MapCode:

L. Hjorths Terracottafabrik Rønne Vestsidehus (1750 bindingsværk¤tilbygget grundmuret 1920)
Krystalgade 5
3700 Rønne
Position:55.102718, 14.696680
MapCode:

L. Hjorths Terracottafabrik Rønne Østsidehus og østmellembygning (1890)
Krystalgade 5
3700 Rønne
Position:55.102638, 14.697140
MapCode:

Langebjerg Sandvig Isafrundet klippeknold
Langebjergvej
3770 Allinge
Position:55.283539, 14.774820
MapCode:

Langebjerg Sandvig Krølle Bølle
Langebjergvej
3770 Allinge
Position:55.283878, 14.775200
MapCode:

Lille Frigård Østermarie Bondegård (1778 bindingsværk)
Nybrovej 47
3751 Østermarie
Position:55.160561, 14.996220
MapCode:

Lille Frigård Østermarie Gårdkone (1778 bindingsværk)
Nybrovej 47
3751 Østermarie
Position:55.160370, 14.996370
MapCode:

Lille Frigård Østermarie Sydlænge og udbygning (1778 bindingsværk)
Nybrovej 47
3751 Østermarie
Position:55.160271, 14.996230
MapCode:

Lille Frigård Østermarie Vestlænge (1778 bindingsværk)
Nybrovej 47
3751 Østermarie
Position:55.160389, 14.996120
MapCode:

Lille Frigård Østermarie Østlænge (1778 bindingsværk)
Nybrovej 47
3751 Østermarie
Position:55.160439, 14.996460
MapCode:

Lille Myregaard Arnager Jættestue (Rundhøj (Stenalder (-3950~-2801)))
Arnagervej
3700 Rønne
Position:55.056469, 14.786410
MapCode:

Limensgade Mølle Aakirkeby (1873 (vindmølle/jordhollænder/vinger nedtaget 1967¤nye vinger 2020)¤bageri 1883¤ophørt 1962¤bolig 1967/restaureret 2020)
Limensgaden 22
3720 Aaekirkeby
Position:55.045021, 14.891960
MapCode:

Lundestenen Nylars Jættestue (Rundhøj (Stenalder (-3950~-2801))/diameter 17m)
Hovedgårdsvejen
3720 Aaekirkeby
Position:55.062302, 14.813770
MapCode:

Lybækkerlængen (1699 bindingsværk)
Grønnegade 4
3700 Rønne
Position:55.100811, 14.694900
MapCode:

M/S Thor Bådfart Gudhjem
Ejnar Mikkelsensvej
3760 Gudhjem
Tlf.:+4523835165
Position:55.212559, 14.970960
MapCode:

Madsebakke 1 Sandvig (Helleristning/billedsten (Bronzealder (-1100~-501)))
Stadionvej
3770 Allinge
Position:55.281940, 14.788970
MapCode:

Madsebakke 2 Sandvig (Skåltegn (Bronzealder (-1700~-501)))
Stadionvej
3770 Allinge
Position:55.282780, 14.787300
MapCode:

Madsebakke 2b Sandvig (Skåltegn (Bronzealder (-1700~-501)))
Stadionvej
3770 Allinge
Position:55.282810, 14.787190
MapCode:

Madsebakke 2c Sandvig (Skåltegn (Bronzealder (-1700~-501)))
Stadionvej
3770 Allinge
Position:55.282791, 14.786920
MapCode:

Madsebakke 3 Sandvig (Helleristning/billedsten (Bronzealder (-1700~-501)))
Stadionvej
3770 Allinge
Position:55.281620, 14.790350
MapCode:

Madsebakke 3 Sandvig (Skåltegn (Bronzealder (-1700~-501)))
Stadionvej
3770 Allinge
Position:55.284149, 14.786650
MapCode:

Madsebakke 3 Sandvig (Skåltegn (Bronzealder (-1700~-501)))
Stadionvej
3770 Allinge
Position:55.281620, 14.790350
MapCode:

Madsebakke Sandvig (Helleristning/billedsten (Bronzealder (-1100~-501)))
Stadionvej
3770 Allinge
Position:55.284061, 14.787270
MapCode:

Madsebakke Sandvig (Skåltegn (Bronzealder (-1700~-501)))
Stadionvej
3770 Allinge
Position:55.284061, 14.787270
MapCode:

Martin Andersen Nexøs barndomshjem Nexø Forhus (1879¤museum 1990/restaureret 2011)
Ferskesøstræde 36
3730 Nexø
Position:55.057720, 15.127600
MapCode:

Martin Andersen Nexøs barndomshjem Nexø Udhus (1879/restaureret 2011)
Ferskesøstræde 36
3730 Nexø
Position:55.057781, 15.127690
MapCode:

Martin Andersen Nexøs Mindestuer Nexø
Ferskesøstræde 36
3730 Nexø
Tlf.:+4556494542
Position:55.057701, 15.127620
MapCode:

Melstedgård Bornholms Landbrugsmuseum Tejn Mølle
Melstedvej 25M
3760 Gudhjem
Tlf.:+4556485598
Position:55.202171, 14.976600
MapCode:

Melstedgård Melsted Bondegård (1796 bindingsværk for Svend Thorsen og hustru Kristine Svendsdatter¤museum 1985/restaureret 1865)
Melstedvej 25
3760 Gudhjem
Position:55.202549, 14.979210
MapCode:

Melstedgård Melsted Bornholms Landbrugsmuseum Frilandsmuseum
Melstedvej 25
3760 Gudhjem
Tlf.:+4556485598
Position:55.202412, 14.978850
MapCode:

Melstedgård Melsted Gårdlænge (1872 bindingsværk¤museum 1984)
Melstedvej 25
3760 Gudhjem
Position:55.202358, 14.979350
MapCode:

Melstedgård Melsted Lade og port vestlænge (1862 bindingsværk¤ombygget 1963¤museum 1984)
Melstedvej 25
3760 Gudhjem
Position:55.202301, 14.978990
MapCode:

Melstedgård Melsted Stald sydlænge (1860 bindingsværk¤museum 1984)
Melstedvej 25
3760 Gudhjem
Position:55.202209, 14.979270
MapCode:

Melstedgård Melsted Svinestald østlænge (1859 bindingsværk¤ombygget 1956¤museum 1984)
Melstedvej 25
3760 Gudhjem
Position:55.202480, 14.979560
MapCode:

Minigolf Sandvig
Strandvejen 90
3770 Allinge
Tlf.:+4526833353
Position:55.287701, 14.782850
MapCode:

Missionshuset Allinge Menighedshjemmet (1889 menighedshjem¤missionshus 1895)
Pilegade 7B
3770 Allinge
Position:55.276081, 14.800070
MapCode:

Missionshuset Siloam Svaneke (1861¤nyopført 1897 for pastor N.C. Hansen med flere ejere)
Kirkebakken 9
3740 Svaneke
Position:55.134769, 15.142200
MapCode:

Moseløkkens Stenbrudsmuseum Allinge arbejdende Museum
Moseløkkevej 4
3770 Allinge
Tlf.:+4556480468
Position:55.273670, 14.776700
MapCode:

Munken Humledal Vandreblok (Bornholmsk Gnejs (længde 5m¤bredde 2,5m¤højde 3m)/50t)
Fåregårdsvej
3770 Allinge
Position:55.224319, 14.836040
MapCode:

Myreagre Mølle Aakirkeby (1865 (vindmølle/jordhollænder/motor 1908¤Hornsby råoliemotor 1926)¤ophørt 1970/restaureret 1971¤1982¤1987)
Nexøvej 26A
3720 Aaekirkeby
Position:55.068939, 14.965470
MapCode:

Møllebakken Christiansø Ertholmenes højeste punkt (22m.o.h.) [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.319069, 15.188930
MapCode:

NaturBornholm Aakirkeby Oplevelsescenter (april~oktober)
Grønningen 30
3720 Aaekirkeby
Tlf.:+4556940400
Position:55.064381, 14.917390
MapCode:

Nexø Gamle Røgeri
Stenbrudsvej 22
3730 Nexø
Tlf.:+4556493522
Position:55.072029, 15.140820
MapCode:

Nexø Museum
Havnen 3
3730 Nexø
Tlf.:+4556492556
Position:55.063229, 15.134200
MapCode:

Nordbornholms Røgeri Allinge
Kæmpestranden 2
3770 Allinge
Tlf.:+4556480730
Position:55.275742, 14.805280
MapCode:

Ny Kirke Nyker Rundkirke (1200 Allehelgens Kirke¤1550 Ny Kirke)
Ellebyvej
3700 Rønne
Position:55.139309, 14.769020
MapCode:

Nyker-sten Ny Kirke Nyker Våbenhuset (Runesten (Middelalder (1075~1125)))
Ellebyvej 1A
3700 Rønne
Position:55.139290, 14.769030
MapCode:

Nylars Kirke Rundkirke (1150¤våbenhus ombygget 1879 (J.D. Herholdt)/restaureret 1882 (Mathias Bidstrup))
Kirkevej
3720 Aaekirkeby
Position:55.073978, 14.814930
MapCode:

Nylarsker-sten 1 Nylars Kirke Våbenhuset (Runesten (Middelalder (1075~1125)))
Kirkevej 10K
3720 Aaekirkeby
Position:55.073872, 14.814900
MapCode:

Nylarsker-sten 2 Nylars Kirke Våbenhuset (Runesten (Middelalder (1075~1125)))
Kirkevej 10K
3720 Aaekirkeby
Position:55.073891, 14.814860
MapCode:

Nylarsker-sten 3 Bornholms Museum Rønne Haven (Runesten (Middelalder (1025~1125)))
Sankt Mortensgade 29
3700 Rønne
Tlf.:+4556950735
Position:55.102650, 14.703110
MapCode:

Oluf Høst Museet Gudhjem
Løkkegade 35
3760 Gudhjem
Tlf.:+4556485038
Position:55.213718, 14.966590
MapCode:

Opalsøen Sæne Regnvandssø (1872~1971 granitbrud/badesø)
Hammersøvej
3770 Allinge
Position:55.281818, 14.760870
MapCode:

Opalsøen Sæne Udsigtspunkt (72m.o.h.)
Hammersøvej
3770 Allinge
Position:55.283218, 14.759260
MapCode:

Ottos Bastion Rønne Udsigtspunkt kaldet Otto Bidstrups Bastion (1920 som beskæftigelsesprojekt (bygmester Otto Bidstrup))
Havnebakken
3700 Rønne
Position:55.099129, 14.696540
MapCode:

Paradisbakkerne Nexø Rokkesten Vandreblok (Bornholmsk Gnejs (længde 5m¤bredde 3,5m¤højde 2,5m)/50t)
Oksemyrevejen
3740 Svaneke
Position:55.087540, 15.099990
MapCode:

Paradisbakkerne Nexø Skulken Vandreblok (Bornholmsk Gnejs (længde 5,5m¤bredde 3,8m¤højde 2,8m)/70t)
Paradisbakkevejen
3740 Svaneke
Position:55.101349, 15.095740
MapCode:

Paradisbakkerne Nexø Stærkt kuperet klippelandskab
Oksemyrevejen
3740 Svaneke
Position:55.093330, 15.109260
MapCode:

Pedersker Kirkemølle (1861 (vindmølle/tårnmølle med jordomgang/glødehovedmotor 1903¤dieselmotor 1932/nye vinger 1971)¤forhøjet 1908¤ophørt 1969/museumsmølle 1982/restaureret 1982¤2011)
Søndre Landevej 208
3720 Aaekirkeby
Position:55.026730, 14.971970
MapCode:

Peter Nielsens Røgeri Hasle (1898 for fem fiskere i kompagniskab med 2 vestskorstene¤tilbygget med to østskorstene 1922¤ophørt 1947¤museumsrøgeri 1990)
Søndre Bæk 18
3790 Hasle
Position:55.179981, 14.703120
MapCode:

Peter Nielsens Røgeri Hasle Museumsrøgeri
Søndre Bæk 18
3790 Hasle
Tlf.:+4556488011
Position:55.180000, 14.703370
MapCode:

Peter Nielsens Røgeri Hasle Rense- og skyllehus (1900¤genopført 1990)
Søndre Bæk 18
3790 Hasle
Position:55.180031, 14.702810
MapCode:

Peter Nielsens Røgeri Hasle Skur (1900)
Søndre Bæk 18
3790 Hasle
Position:55.180000, 14.703370
MapCode:

Præstebækfaldet Salene (vandfald/højde ?m)
Helligdomsvej
3760 Gudhjem
Position:55.214218, 14.928070
MapCode:

Pyritsøen Sorthat Bagågraven (1900~1990 lergrav)
Havvej
3700 Rønne
Position:55.150558, 14.706280
MapCode:

Randkløve Skår Klippespalte (længde 50m¤bredde 5m¤dybde 12-16m)
Randkløvevej
3751 Østermarie
Position:55.171860, 15.040190
MapCode:

Ravnedalen Allinge Sprækkedal
Nordre Borrelyngvej
3770 Allinge
Position:55.259480, 14.769440
MapCode:

Rispebjerg Pedersker (Voldgrav (Historisk Tid (1067~nutid)))
Margrethe II's Vej
3730 Nexø
Position:55.025429, 15.011540
MapCode:

Rispebjerg Pedersker Ringborg (Borg/Voldsted (Udateret (-500~1800)))
Margrethe II's Vej
3730 Nexø
Position:55.027210, 15.009130
MapCode:

Rispebjerg Pedersker Soltempel Ringborg
Margrethe II's Vej
3730 Nexø
Tlf.:+4556950735
Position:55.026562, 15.012450
MapCode:

Rispebjerg Pedersker Woodhenge Soltempel (-2800 bondestenalder/rekonstruktion 2009)
Margrethe II's Vej
3730 Nexø
Position:55.025570, 15.010730
MapCode:

Robbedale
Stampevej
3700 Rønne
Position:55.077942, 14.755560
MapCode:

Rokkesten Rutsker Højlyng Vandreblok (Bornholmsk Gnejs (længde 4,3m¤bredde 2,5m¤højde 1,9m)/35t)
Lynggårdsvej
3760 Gudhjem
Position:55.213001, 14.848770
MapCode:

Rubinsøen Tofte (1942~1948 brunkulsgrav)
Fælledvej
3790 Hasle
Position:55.170582, 14.716300
MapCode:

Ruths Kryddersild Frederiksø
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Tlf.:+4556462009
Position:55.319809, 15.185150
MapCode:

Ruts Kirke Rutsker (1200¤tværarm 1877¤forlænget 1886/kalkmaleri 1559)
Kirkevej
3790 Hasle
Position:55.215221, 14.750040
MapCode:

Ruts Kirke Rutsker Klokketårn (1500 bindingsværk)
Kirkevej
3790 Hasle
Position:55.215080, 14.749820
MapCode:

Ruts Kirkebakke
Kirkevej
3790 Hasle
Position:55.215191, 14.749860
MapCode:

Rutsker-sten Ruts Kirkegård Rutsker Ved klokketårnet (Runesten (Udateret (1025~1125)))
Kirkevej 1
3790 Hasle
Position:55.215149, 14.749860
MapCode:

Rø Plantage Borgedalssø (opstemmet sprækkedalssø)
Sigtevej
3760 Gudhjem
Position:55.182911, 14.905170
MapCode:

Rø Plantage Borgen (Borg/Voldsted (Jernalder (-500~850))/længde N~S 150m¤Ø~V 75m¤bredde op til 5m¤højde op til 1m)
Sigtevej
3760 Gudhjem
Position:55.186432, 14.904810
MapCode:

Rø Plantage Flagermusehuset (plancheudstilling¤skærmvisning af livet på husloftet)
Sigtevej
3760 Gudhjem
Position:55.183899, 14.908740
MapCode:

Rø Plantage Nordre Borgedal Sprækkedal (stejle klippesider)
Sigtevej
3760 Gudhjem
Position:55.188240, 14.907450
MapCode:

Rø Plantage Stenvarpen Stenhøj (Vejmærke (Historisk Tid (1067~nutid))/119m.o.h.)
Sigtevej
3760 Gudhjem
Position:55.188911, 14.887260
MapCode:

Rø-sten Rø Kirke Til højre for indgangen (Runesten (Udateret (1025~1125)))
Klemenskervej 31
3760 Gudhjem
Position:55.210499, 14.896180
MapCode:

Røbro Mølle Rø (1885 (vindmølle/jordhollænder))
Brommevej 1
3760 Gudhjem
Position:55.207569, 14.898330
MapCode:

Rønne Havn Bagfyr (1880 jerntårn (ingeniør Didrik Berg)¤ledefyr¤fokushøjde 24m/tårnhøjde 18m)¤ophørt 1989/restaureret 2000)
Havnebakken
3700 Rønne
Position:55.099480, 14.696040
MapCode:

Rønne Havn Forfyr Kongen (1930 granit (Ove Funch Espersen)¤ledefyr¤fokushøjde 11m/tårnhøjde 9m)¤ophørt 1989/moleombygningsnedbrudt 1977¤genopført 1979)
Dampskibskajen
3700 Rønne
Position:55.097569, 14.691310
MapCode:

Rønne Kirkegård (1813)
Søndre Alle 22
3700 Rønne
Position:55.093220, 14.702290
MapCode:

Rønne kommunale Elektricitetsværk og Varmtvandsbadeanstalt Lille Madsegade 32 Badstue (1912 (Anton Rosen)¤ophørt 1955¤ombygget 1945¤2014/restaureret 1970)
Lille Madsegade 32-34
3700 Rønne
Position:55.103222, 14.703570
MapCode:

Rønne kommunale Elektricitetsværk og Varmtvandsbadeanstalt Lille Madsegade 34 Elværk (1912 (Anton Rosen)¤udvidet 1925¤ophørt 1955¤ombygget 1938¤2014/restaureret 1970)
Lille Madsegade 32-34
3700 Rønne
Position:55.103329, 14.703930
MapCode:

Rønne kommunale Elektricitetsværk og Varmtvandsbadeanstalt Lille Madsegade 34 Tjenestebolig (1910 (Anton Rosen)¤ophørt 1955¤ombygget 2014/restaureret 1970)
Lille Madsegade 32-34
3700 Rønne
Position:55.103439, 14.703740
MapCode:

Rønne Posthus Lille Torv 18(1910 (Mathias Bidstrup)¤ophørt 2012)
Lille Torv 18
3700 Rønne
Position:55.100368, 14.701070
MapCode:

Rønne Præstegård Pistolstræde 12 Lade (1831 (Henning Pedersen))
Søborgstræde 11
3700 Rønne
Position:55.101002, 14.697890
MapCode:

Rønne Præstegård Søborgstræde 11 Stuehus med sidelænger (1831 (Henning Pedersen))
Søborgstræde 11
3700 Rønne
Position:55.100670, 14.697870
MapCode:

Rønne Præstegård Søborgstræde 11 Udhus (?)
Søborgstræde 11
3700 Rønne
Position:55.100910, 14.697740
MapCode:

Rønne Redningsstation Fiskerivej 8 (1929 for Bornholmske Redningsvæsen¤ophørt 1989)
Fiskerivej 8
3700 Rønne
Position:55.093048, 14.693310
MapCode:

Rønne Theater
Teaterstræde 2
3700 Rønne
Tlf.:+4556950732
Position:55.099621, 14.699140
MapCode:

Rønne Theater Teaterstræde 2 (1817 bindingsværk¤nordudvidet 1850¤magasinbygning 2010 (Exners Tegnestue)/restauret 1960 (Hans Henrik Engqvist))
Teaterstræde 2
3700 Rønne
Position:55.099579, 14.698970
MapCode:

Rønne Tinghus (1834 Ting-, Råd- og Arresthus (Henning Pedersen))
Store Torv 1
3700 Rønne
Position:55.102470, 14.699720
MapCode:

Rønne Vandtårn Almegårdshøj (1937 (Ove Funch-Espersen)¤?m¤500m³¤ophørt 1975¤Affaldstårnet 2009/restaureret 2009)
Torneværksvej 110
3700 Rønne
Position:55.117279, 14.730070
MapCode:

Rønne-sten Rønne Vejbelægningen i Storegade (Runesten (Middelalder (1025~1125)))
Sankt Mortensgade 29
3700 Rønne
Position:55.100441, 14.695580
MapCode:

Rønnes Befæstning Rønne Hovedmagasin (1841¤museum 1980)
Arsenalvej 8
3700 Rønne
Position:55.092522, 14.700790
MapCode:

Rønnes Befæstning Rønne Kastellet (1689 Martellotårn¤ombygget til krudtdepot 1750¤radiokommunikationstårn 1940~1945¤ophørt 1976¤museum 1980/diameter 18m¤højde 10m¤murtykkelse 3,5m¤10 kanoner)
Arsenalvej 8
3700 Rønne
Position:55.092461, 14.699800
MapCode:

Rønnes Befæstning Rønne Kastelsbatteriet Kanondalen (1700)
Arsenalvej 8
3700 Rønne
Position:55.091911, 14.697240
MapCode:

Rønnes Befæstning Rønne Laboratorium (1841¤museum 1980)
Arsenalvej 8
3700 Rønne
Position:55.092449, 14.701450
MapCode:

Rønnes Befæstning Rønne Lavethus (1841¤museum 1980)
Arsenalvej 8
3700 Rønne
Position:55.092400, 14.701190
MapCode:

Rønnes Befæstning Rønne Voldanlæg (1700)
Arsenalvej 8
3700 Rønne
Position:55.091770, 14.697200
MapCode:

Safirsøen Sorthat (1968~1975 lergrav)
Havvej
3700 Rønne
Position:55.146660, 14.711800
MapCode:

Saksebro Mølle Grammegårde (1874 (vindmølle/jordhollænder/motor 1920¤Juncker Dieselmotor 1932)¤ophørt 1958)
Søndre Landevej 55
3720 Aaekirkeby
Position:55.034012, 14.922720
MapCode:

Saksebro Mølle Grammegårde Beboelseslænge sydlænge (1874 bindingsværk)
Søndre Landevej 55
3720 Aaekirkeby
Position:55.033829, 14.922930
MapCode:

Saksebro Mølle Grammegårde Butikslænge østlænge (1874¤bageri ophørt 1986)
Søndre Landevej 55
3720 Aaekirkeby
Position:55.033878, 14.923100
MapCode:

Saksebro Mølle Grammegårde Udhus nordlænge (1874)
Søndre Landevej 55
3720 Aaekirkeby
Position:55.033989, 14.922950
MapCode:

Salene Gravplads (26 gravrøser (Oldtid (-1700~375)))
Helligdomsvej
3760 Gudhjem
Position:55.210049, 14.950260
MapCode:

Salomons Kapel Sandvig (Kapel (Middelalder (1067~1535))/kirketomt)
Hammer Odde
3770 Allinge
Position:55.293491, 14.763770
MapCode:

Sankt Anna Kapel Gudhjem (1200~1893¤nedbrudt 1896/kirkeruin)
Kirkevej
3760 Gudhjem
Position:55.210869, 14.972350
MapCode:

Sankt Bodil Kirke Bodilsker (1200 Sankt Budolf¤Sankt Bodil 1530/klokketårn 1600¤tilbygget 1911 (Mathias Bidstrup))
Rønnevej
3730 Nexø
Position:55.061890, 15.072670
MapCode:

Sankt Bodil Kirke Bodilsker Klokketårn (1600 bindingsværk)
Rønnevej 44A
3730 Nexø
Position:55.061562, 15.072730
MapCode:

Sankt Ibs Kirke Ibsker (1200¤tilbygget 1867)
Ibskervej
3740 Svaneke
Position:55.117100, 15.104700
MapCode:

Sankt Ibs Kirke Ibsker klokketårn bindingsværk (1600)
Ibskervej
3740 Svaneke
Position:55.116852, 15.104710
MapCode:

Sankt Klemens Kirke Klemensker (1882 (Ludvig Knudsen)/restaureret 1960)
Bedegadevej 1A
3782 Klemensker
Position:55.175121, 14.802600
MapCode:

Sankt Ols Kirke Olsker Rundkirke (1150¤ombygget 1850)
Lindegårdsvej
3770 Allinge
Position:55.235981, 14.800360
MapCode:

Sankt Pouls Kirke Povlsker (1200¤skaktavlkvadre (skak og backgammon)/kalkmalerier 1560)
Poulskervej
3730 Nexø
Position:55.022781, 15.040290
MapCode:

Sankt Pouls Kirke Povlsker klokketårn bindingsværk (1600)
Poulskervej
3730 Nexø
Position:55.022480, 15.039970
MapCode:

Slotslyngen Vang Naturområde
Finnedalsvej
3790 Hasle
Position:55.257721, 14.748420
MapCode:

Slusegårdens Vandmølle Øster Sømarken (1800 bindingsværk (vandmølle/underfaldshjul¤fornyet 1989)¤ophørt 1949/restaureret 1960)
Strandvejen 10
3720 Aaekirkeby
Position:55.001091, 14.997630
MapCode:

Slusegårdens Ørredhus Øster Sømarken (1850 bindingsværk/restaureret 1960)
Strandvejen 10
3720 Aaekirkeby
Position:55.001129, 14.997450
MapCode:

Smaragdsøen Sorthat (1900~1968 lergrav)
Havvej
3700 Rønne
Position:55.153790, 14.706870
MapCode:

Snaphøj Pedersker (Rundhøj (Oldtid (-250000~1066)))
Margrethe II's Vej
3730 Nexø
Position:55.025398, 15.011510
MapCode:

Snogebæk Røgeri
Hovedgade 6
3730 Nexø
Tlf.:+4556488011
Position:55.026749, 15.118520
MapCode:

Sose Bugt Lobbæk Skanse (Skanse (Nyere tid (1661~nutid)))
Sosevejen
3720 Aaekirkeby
Position:55.042751, 14.842710
MapCode:

Sose Odde Klint Lobbæk Bornholms middelalder - geologisk set (200 millioner år/op til 12m.o.h.)
Sosevejen
3720 Aaekirkeby
Position:55.041229, 14.831980
MapCode:

Sose Odde Lobbæk Skanse (Skanse (Nyere tid (1661~nutid)))
Sosevejen
3720 Aaekirkeby
Position:55.041401, 14.831530
MapCode:

Sprøjtehus Rønne Bagerpladsen 9 Brandsprøjte og ligvogn (1870)
Bagerpladsen 9
3700 Rønne
Position:55.097832, 14.701270
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (3 bautasten (Oldtid (-1700~375))/højde 0,3m¤bredde 0,2m¤tykkelse 0,2m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240318, 14.864900
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (3 bautasten (Oldtid (-1700~375))/højde 0,5m¤bredde 0,3m¤tykkelse 0,2m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240311, 14.864900
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (3 bautasten midterste væltet (Jernalder (-500~1066))/længde 0,85m¤bredde 0,5m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240391, 14.864470
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (3 bautasten nord (Jernalder (-500~1066))/højde 0,5m¤bredde 0,5m¤tykkelse 0,4m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240410, 14.864480
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (3 Bautasten nord (Oldtid (-1700~375))/højde 2,15m¤bredde 0,9m¤tykkelse 0,45m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240391, 14.865140
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (3 bautasten syd (Jernalder (-500~1066))/højde 0,5m¤bredde 0,6m¤tykkelse 0,5m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240410, 14.864460
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (3 Bautasten sydøst (Oldtid (-1700~375))/højde 2,19m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240360, 14.865190
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (3 bautasten væltet (Oldtid (-1700~375))/længde 1,2m¤bredde 0,6m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240349, 14.864920
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (3 Bautasten øst (Oldtid (-1700~375))/højde 1,88m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240398, 14.865160
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (Bautasten (Jernalder (-500~1066))/højde 0,75m¤bredde 0,3m¤tykkelse 0,25m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240280, 14.864930
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 1,3m¤bredde 0,55m¤tykkelse 0,55m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240391, 14.865100
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (Bautasten (Jernalder (375~1066))/højde 2,4m¤bredde 1m¤tykkelse 0,48m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240349, 14.865160
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (Bautasten (Oldtid (-1700~375))/højde 0,6m¤bredde 0,3m¤tykkelse 0,25m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240238, 14.864910
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (Bautasten (Oldtid (-1700~375))/højde 0,9m¤bredde 0,5m¤tykkelse 0,3m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240311, 14.864210
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (Bautasten (Oldtid (-250000~1066))/højde 0,4m¤bredde 0,55m¤tykkelse 0,5m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.237610, 14.870130
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (Bautasten (Oldtid (-250000~1066))/højde 0,7m¤bredde 0,7m¤tykkelse 0,6m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.237141, 14.871860
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (Bautasten (Oldtid (-250000~1066))/højde 1,75m¤bredde 1m¤tykkelse 0,45m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.237789, 14.870130
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (Rundhøj med stenkiste (Oldtid (-1700~375))/diameter 6m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240238, 14.864490
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (Stenkiste og bautasten (Oldtid (-1700~375)))
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240269, 14.864890
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (Stenkiste og bautasten (Oldtid (-1700~375))/længde 2m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240360, 14.864780
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (Stensætning (Jernalder (-500~374))/diameter 6m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240292, 14.865020
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (Stensætning (Oldtid (-1700~375))/stensætning diameter 8 m¤stenkiste længde 2m¤bredde 1,1m)
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240261, 14.864240
MapCode:

Stammershalle Bølshavn (Stensætning og bautasten (Oldtid (-1700~375)))
Søndre Strandvej
3740 Svaneke
Position:55.240349, 14.864270
MapCode:

Statsfængslet Ballonen Frederiksø (1825 (Jørgen Hansen Koch)¤ombygget 1831¤ophørt 1855/restaureret 1997) [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.319950, 15.184540
MapCode:

Stavehøl Østerlars (vandfald/højde 7,2m)
Vietsvej
3760 Gudhjem
Position:55.180279, 14.973590
MapCode:

Stenbrudsgården Nexø Stenbrudsvej 55 Hoved- og sidebygning (1759 (kgl. bygmester Jacob Fortling)/restaureret 2005 (Ruth & Søren Lundqvist og Niels-Holger Larsen))
Stenbrudsvej 55
3730 Nexø
Position:55.075130, 15.142930
MapCode:

Stenbrudsgården Nexø Stenbrudsvej 55 Lade vestlænge (1759 (kgl. bygmester Jacob Fortling)/restaureret 2005 (Ruth & Søren Lundqvist og Niels-Holger Larsen))
Stenbrudsvej 55
3730 Nexø
Position:55.075298, 15.142630
MapCode:

Stenbrudsgården Nexø Stenbrudsvej 55 Stald nordlænge (1759 (kgl. bygmester Jacob Fortling)/restaureret 2005 (Ruth & Søren Lundqvist og Niels-Holger Larsen))
Stenbrudsvej 55
3730 Nexø
Position:55.075459, 15.142740
MapCode:

Stenby Mølle Rø (1857 (vindmølle/jordhollænder¤petroleumsmotor 1913¤elektromotor 1941)¤ophørt 1959¤bageri 1914)
Spellingevej 1
3760 Gudhjem
Position:55.212818, 14.880620
MapCode:

Stenrøret Rutsker Højlyng Vandreblok (Bornholmsk Gnejs (længde 7,7m¤bredde 4,6m¤højde 1,2m)/100t)
Lynggårdsvej
3760 Gudhjem
Position:55.211510, 14.841760
MapCode:

Storedalen Sandkås
Storedalen
3770 Allinge
Position:55.257858, 14.814530
MapCode:

Storefosfaldet Salene (vandfald/højde ?m)
Helligdomsvej
3760 Gudhjem
Position:55.214272, 14.927860
MapCode:

Stråhytten Melsted Røgeriskorsten (1880¤ophørt 1950)
Melsted By 8
3760 Gudhjem
Position:55.203159, 14.981230
MapCode:

Stråhytten Melsted Stuehus (1725¤ombygget 2004)
Melsted By 8
3760 Gudhjem
Position:55.203171, 14.981160
MapCode:

Studene Sæne Bugt Vandreblok nord (Hammer Granit (længde 5,5m¤bredde 4m¤højde 2,7m)/80t)
Sænevej
3770 Allinge
Position:55.276329, 14.755330
MapCode:

Studene Sæne Bugt Vandreblok syd (Hammer Granit (længde 5,5m¤bredde 3,5m¤højde 2,7m)/80t)
Sænevej
3770 Allinge
Position:55.276241, 14.755300
MapCode:

Svaneke Bryghus Rundvisning
Svaneke Torv 5
3740 Svaneke
Tlf.:+4556497321
Position:55.136070, 15.140760
MapCode:

Svaneke Fyr (1920 granit (anduvningsfyr¤fokushøjde 17m/tårnhøjde 20m)¤ophørt 2010)
Skovgade 28
3740 Svaneke
Position:55.131699, 15.152780
MapCode:

Svaneke Røgeri
Fiskergade 12
3740 Svaneke
Tlf.:+4556496324
Position:55.139671, 15.143470
MapCode:

Svaneke Vandtårn (1952 jernbeton (Jørn Utzon)¤ophørt 1988/120m³)
Jørn Utzons Sti 2
3740 Svaneke
Position:55.139019, 15.133500
MapCode:

Svaneke Vandværk og Pumpestation (1952 (Jørn Utzon)¤ophørt 1988)
Hans Thygesensvej 46A
3740 Svaneke
Position:55.141331, 15.116040
MapCode:

Svanekegården Svaneke Kulturhus
Skippergade 2
3740 Svaneke
Tlf.:+4556497372
Position:55.137241, 15.143930
MapCode:

Svanemøllen Svaneke (1857 (vindmølle/jordhollænder)¤bageri 1895¤motor ?¤ophørt 1955/restaureret 1962¤1994¤2001¤2013)
Nørrevang 9C
3740 Svaneke
Position:55.137260, 15.134050
MapCode:

Svartingedalen Rutsker
Kirkedalsvej
3790 Hasle
Position:55.198429, 14.751050
MapCode:

Svendshøj {Bornholm} (Rundhøj (Oldtid (-250000~1066))/højde 4,5m¤længde 28m¤breddde 26m)
Højevejen
3740 Svaneke
Position:55.131210, 15.122240
MapCode:

Svendshøj Ibsker (Rundhøj (Oldtid (-250000~1066))/højde 4,5m¤længde 28m¤bredde 23m)
Højevejen
3740 Svaneke
Position:55.131210, 15.122240
MapCode:

Svenske Havn Nexø Vagtbodhavn
Svenskehavnsvej
3730 Nexø
Position:55.089359, 15.153040
MapCode:

Svenskehuse Rønne Malmøvej 1-37 (1945 træhuse (Den svenske Stat)¤nyopførte efter sovjetrussiske bombardementer 7. og 8. maj 1945)
Malmøvej 1
3700 Rønne
Position:55.102360, 14.712930
MapCode:

Svenskehuse Rønne Malmøvej 18-36 (1945 træhuse (Den svenske Stat)¤nyopførte efter sovjetrussiske bombardementer 7. og 8. maj 1945)
Malmøvej 18
3700 Rønne
Position:55.104130, 14.711960
MapCode:

Svenskehuse Rønne Pæretræsdalen 1-23 (1945 træhuse (Den svenske Stat)¤nyopførte efter sovjetrussiske bombardementer 7. og 8. maj 1945)
Pæretræsdalen 1
3700 Rønne
Position:55.103241, 14.709360
MapCode:

Svenskehuse Rønne Pæretræsdalen 2-22 (1945 træhuse (Den svenske Stat)¤nyopførte efter sovjetrussiske bombardementer 7. og 8. maj 1945)
Pæretræsdalen 2
3700 Rønne
Position:55.103298, 14.709680
MapCode:

Systemkritiker, filosof og teolog Dr. Jacob Jacobsen Dampes celle Frederiksø (1826¤1840 bosat i Rønne under polititilsyn¤amnesti 1848) [Ertholmene]
Christiansø 2
3760 Gudhjem
Position:55.319931, 15.184500
MapCode:

Sønderhøj Ibsker (Rundhøj (Oldtid (-250000~1066))/højde 3m¤længde 19m¤bredde 14,5m)
Højevejen
3740 Svaneke
Position:55.126640, 15.113030
MapCode:

Sønderhøj SØ Ibsker Sorte Muld fundområde Guldgubber (Bosættelse, uspec undergruppe (Jernalder (-500~1066)))
Højevejen
3740 Svaneke
Position:55.126389, 15.113040
MapCode:

Teglkås Bymiljø
Teglkåsvej
3790 Hasle
Position:55.222919, 14.712260
MapCode:

Tejn Mølle (1830 (vindmølle/stubmølle)¤fraflyttet Trebene Mølle, Årsballe 1850¤flyttet og ombygget for møller Peter Mikkelsen 1882¤ophørt 1941¤tilflyttet Bornholms Landbrugsmuseum 2006/restaureret 2009)
Melstedvej 25M
3760 Gudhjem
Position:55.202171, 14.976580
MapCode:

Toldboden Rønne Toldbodgade 1A-C Kornbod (1684 bindingsværk¤ombygget 1724¤ophørt 1897¤kopier af galionsfigurer fra Bornholms Museum)
Toldbodgade 1A
3700 Rønne
Position:55.100300, 14.693980
MapCode:

Tolderbolig Rønne Toldbodgade 2 Forhus (1700 bindingsværk¤madam Wesths Værtshus 1851¤tilbygget 1781/restaureret 1985)
Toldbodgade 2
3700 Rønne
Position:55.100220, 14.694170
MapCode:

Tolderbolig Rønne Toldbodgade 2 Sidehus (1781 bindingsværk/restaureret 1985)
Toldbodgade 2
3700 Rønne
Position:55.100170, 14.694290
MapCode:

Tovbanen ved Opalsøen Sæne
Hammersøvej 4
3770 Allinge
Tlf.:+4552982050
Position:55.281761, 14.761280
MapCode:

Troldestenen Bodilsker Vandreblok (Svanekegranit (længde 4m¤bredde 4¤højde 2,3m)/50t)
Fårebrovejen
3730 Nexø
Position:55.070068, 15.051580
MapCode:

Vagtbod Svaneke Vagtbodgade 2 Magasinbygning (1841 kampesten¤ophørt 1912)
Vagtbodgade 2
3740 Svaneke
Position:55.139099, 15.144050
MapCode:

Vang Granitbrud Naturcentrum
Vang Havn 1
3790 Hasle
Position:55.244659, 14.732490
MapCode:

Vang Vandmølle (1811 bindingsværk for Poul Hansen (vandmølle/overfaldshjul/direkte træk)¤ophørt 1905¤Foreningen Bornholm 1969/restaureret 1928¤1945¤1955)
Vandmøllevej 8
3790 Hasle
Position:55.247101, 14.736150
MapCode:

Vangegemmerhuset Nexø Gammel Rønnevej 1A (1818/restaureret 1985¤2012)
Gammel Rønnevej 1A
3730 Nexø
Position:55.062698, 15.122660
MapCode:

Vasagård Aakirkeby Jættestuer (Langhøj (Stenalder (-3950~2801))/længde 35m¤bredde 20m¤højde 2,5m~3,5m/V-kammer længde 3,2m¤bredde ~1,82m¤højde 1,25m/Ø-kammer længde 2m¤bredde 1,15m¤højde 1,06m)
Læså Vej
3720 Aaekirkeby
Position:55.055592, 14.885190
MapCode:

Verdens Ende Christiansø Østersøudsigt [Ertholmene]
Christiansø 1
3760 Gudhjem
Position:55.322929, 15.191150
MapCode:

Vestermarie Kirke (1885/restaureret 2014)
Kirkevej
3700 Rønne
Position:55.105690, 14.824870
MapCode:

Vestermarie-sten 1 Vestermarie Kirkegård (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Kirkevej 24K
3700 Rønne
Position:55.105770, 14.824610
MapCode:

Vestermarie-sten 2 Vestermarie Kirkegård (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Kirkevej 24K
3700 Rønne
Position:55.105751, 14.824650
MapCode:

Vestermarie-sten 3 Vestermarie Kirkegård (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Kirkevej 24K
3700 Rønne
Position:55.105740, 14.824590
MapCode:

Vestermarie-sten 4 Vestermarie Kirkegård (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Kirkevej 24K
3700 Rønne
Position:55.105759, 14.824590
MapCode:

Vestermarie-sten 5 Vestermarie Kirkegård (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Kirkevej 24K
3700 Rønne
Position:55.105770, 14.824660
MapCode:

Vestermarie-sten 6 Vestermarie Kirkegård (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Kirkevej 24K
3700 Rønne
Position:55.105721, 14.824640
MapCode:

Vikingegården Værfeldtsgård Hundshale (rekonstruktion)
Dalegårdsvej 2
3720 Aaekirkeby
Tlf.:+4556974864
Position:55.048981, 14.930690
MapCode:

Vimmelskaftet Rønne Bymiljø
Vimmelskaftet
3700 Rønne
Position:55.098351, 14.700370
MapCode:

Værftet Nexø Kristne Skatecenter og legeland
Kystvej 2
3730 Nexø
Tlf.:+4520648503
Position:55.065800, 15.136670
MapCode:

Æggehønen Allinge Vandreblok (Vanggranit (længde 6m¤bredde 5m¤højde 3m)/80t)
Grønnedalsvej
3770 Allinge
Position:55.267330, 14.813820
MapCode:

Øster Ellebygård Østermarie Bondegård (1794 bindingsværk¤ombygget 1972)
Ølenevej 8
3751 Østermarie
Position:55.128479, 15.017170
MapCode:

Øster Ellebygård Østermarie Sydlænge (1856 bindingsværk)
Ølenevej 8
3751 Østermarie
Position:55.128208, 15.017260
MapCode:

Øster Ellebygård Østermarie Tværlænge (1915 bindingsværk)
Ølenevej 8
3751 Østermarie
Position:55.128109, 15.017350
MapCode:

Øster Ellebygård Østermarie Vestlænge (1868 bindingsværk)
Ølenevej 8
3751 Østermarie
Position:55.128311, 15.017000
MapCode:

Øster Ellebygård Østermarie Østlænge (1856 bindingsværk¤ombygget 1915)
Ølenevej 8
3751 Østermarie
Position:55.128380, 15.017490
MapCode:

Østerlars Kirke Rundkirke (1150¤træspåntaget 1744/kalkmaleri 1350/restaureret 1955 (Rolf Graae))
Vietsvej
3760 Gudhjem
Position:55.171391, 14.961670
MapCode:

Østerlars Præstegård Stald nordlænge (1836 bindingsværk)
Gudhjemvej 28
3760 Gudhjem
Position:55.170120, 14.959760
MapCode:

Østerlars Præstegård Stuehus (1836 bindingsværk)
Gudhjemvej 28
3760 Gudhjem
Position:55.169819, 14.959950
MapCode:

Østerlars Præstegård Vestlænge (1836 bindingsværk)
Gudhjemvej 30
3760 Gudhjem
Position:55.169819, 14.959950
MapCode:

Østerlars Station Stationsbygning (1916 (Aage Rafn og Kay Fisker)¤ophørt 1956)
Nybrovej 33
3760 Gudhjem
Position:55.164749, 14.969050
MapCode:

Østerlars Station Varehus (1916 (Aage Rafn og Kay Fisker)¤ophørt 1956)
Nybrovej 33
3760 Gudhjem
Position:55.164742, 14.969390
MapCode:

Østerlarsker-sten 1 Østerlars Kirkegård (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Vietsvej 25
3760 Gudhjem
Position:55.171581, 14.961830
MapCode:

Østerlarsker-sten 2 Østerlars Kirke Våbenhuset (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Vietsvej 25
3760 Gudhjem
Position:55.171398, 14.961670
MapCode:

Østerlarsker-sten 3 Østerlars Kirke Overligger kirkens norddør (Runesten (Middelalder (1075~1125)))
Vietsvej 25
3760 Gudhjem
Position:55.171539, 14.961610
MapCode:

Østermarie Kirke (1891 (Andreas Clemmensen))
Svanekevej
3751 Østermarie
Position:55.138260, 15.015950
MapCode:

Østermarie Kirkeruin (1225¤påbegyndt nedbrydning 1885/ødekirke/restaureret 2000)
Svanekevej 6
3751 Østermarie
Position:55.138260, 15.015950
MapCode:

Østermarie Station Stationsbygning (1916 (Aage Rafn og Kay Fisker)¤ophørt 1952)
Godthåbsvej 59B
3751 Østermarie
Position:55.144150, 15.007420
MapCode:

Østermarie Station Varehus (1916 (Aage Rafn og Kay Fisker)¤ophørt 1952)
Godthåbsvej 59B
3751 Østermarie
Position:55.143909, 15.007470
MapCode:

Østermarie-sten 1 Svaneke Kirkegård Gyldensåstenen (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Kirkepladsen 2
3740 Svaneke
Position:55.134499, 15.142490
MapCode:

Østermarie-sten 2 Østermarie Kirkegård Ved kirkeruin (Runesten (Middelalder (1075~1125)))
Svanekevej 6
3751 Østermarie
Position:55.138062, 15.015970
MapCode:

Østermarie-sten 3 Østermarie Kirkegård (Runesten (Middelalder (1075~1125)))
Svanekevej 6
3751 Østermarie
Position:55.138088, 15.015960
MapCode:

Østermarie-sten 4 Brohuse Syd for Brohusebroen (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Lyrsbyvej
3751 Østermarie
Position:55.130890, 15.045260
MapCode:

Østermarie-sten 5 Østermarie Kirkegård (Runesten (Middelalder (1075~1125)))
Svanekevej 6
3751 Østermarie
Position:55.138088, 15.015910
MapCode:

Østermarie-sten 6 Østermarie Kirkegård (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Svanekevej 6
3751 Østermarie
Position:55.138088, 15.015870
MapCode:

Aa Kirke Aakirkeby (1175/restaureret 1874¤1968)
Storegade
3720 Aaekirkeby
Position:55.070702, 14.919280
MapCode:

Ågårds Vandmølle Pedersker (1810 bindingsværk (vandmølle/overfaldshjul)¤ophørt 1958)
Bukkevadsvejen 8
3720 Aaekirkeby
Position:55.033989, 15.014950
MapCode:

Åker-font 1 Aa Kirke Aakirkeby (Døbefont runeindskrift (Middelalder (1190~1225)))
Storegade 2
3720 Aaekirkeby
Position:55.070690, 14.919390
MapCode:

Åker-sten 1 Aa Kirke Aakirkeby Våbenhus (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Storegade 2
3720 Aaekirkeby
Position:55.070621, 14.919370
MapCode:

Åker-sten 2 Aa Kirke Aakirkeby Våbenhus (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Storegade 2
3720 Aaekirkeby
Position:55.070621, 14.919420
MapCode:

Åker-sten 3 Aakirkeby Bjælkestenen (Runesten (Udateret (1025~1075)))
Bjælkestensvejen
3720 Aaekirkeby
Position:55.062721, 14.929600
MapCode:

Årsdale Bymiljø
Gaden
3740 Svaneke
Position:55.105869, 15.144180
MapCode:

Årsdale Mølle (1877 for H.P. Mikkelsen (vindmølle/jordhollænder/motor 1904¤motor 1939¤Buhk dieselmotor 1961)¤ophørt 1986/restaureret 1998)
Gaden 44
3740 Svaneke
Position:55.103870, 15.143100
MapCode:

Årsdale Mølle Museumsmølle
Gaden 44
3740 Svaneke
Tlf.:+4524412386
Position:55.103851, 15.143110
MapCode:

Årsdale Silderøgeri
Gaden 2
3740 Svaneke
Tlf.:+4556496508
Position:55.107491, 15.143690
MapCode: